bigmir)net TOP 100
gallery/вивчення орд з іриною
ПОШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КВАЛІФІКОВАНО ЛИШЕ ЗА УМОВИ ЗНАННЯ ТА РОЗУМІННЯ ОРД. Ірина Тарасюк

Шановні друзі! Я створила цей сайт дистанційного навчання для Вас юристів-правознавців, у відповідності вимог сьогодення. Вивчайте теорію, та в практику втілюйте набуті знання : виявляйте злочинну діяльність, попереджуйте та припиняйте, своєчасно розкривайте та розслідуйте. Оперативної вдачі Вам та слідчого натхнення. з повагою кандидат юридичних наук, доцент Ірина Володимирівна.Тарасюк

Сучасний вчений ХХІ століття має вільно володіти ІТ-технологіями, мати власностворений освітньо-науковий Блог, де в интерактивно-дистанційній формі здійснювати навчання аудиторії слухачів, обмінюватися думками, аналізувати інформацію, діяти аргументовано, автономно. Теорія в практику, а практика в теорію - головний принцип навчання ОРД. Ірина Тарасюк
gallery/нсрд
gallery/кнопка 4
gallery/b8fe1e20e61d4deba6c17e74f52da470
gallery/02302700_n6
gallery/00298444_3_tn

Вагомий внесок у розвиток теорії і практики оперативно­ розшукової діяльності в Україні зробили такі вітчизняні вчені, як: К. В. Антонов, О. М. Бандурка, Б. І. Бараненко, В. П. Бахін, Г. М. Бірю­ ков, В. І. Василенчук, М. С. Вертузаєв, А. Ф. Возний, О. А. Гапон, В. А. Глазков, В. О. Глушков, В. Я. Горбачевський, В. М. Гринчак, О. М. ДжуЖа, О. Ф. Долженков, Є. А. Дидоренко, О. О. Дульський, В. М. Євдокімов, В. П. Захаров, А. В. Іщенко, О. О. Кісєльов, І. П. Коза­ ченко, О. І. Козаченко, Я. Ю. Кондратьєв, О. В. Копан, М. В. Корнієнко, М. В. Костицький, В. В. Крутов, В. С. Кузьмічов, В. І. Лебеденко, В. К. Лисиченко, В. В. Матвійчук, Є. М. Моісеєв, П. П. Михайленко, О. В. Негодченко, В. А. Некрасов, Д. Й. Никифорчук, С. І. Ніколаюк, С~ В. Обшалов, К. М. Ольшевський, Ю. Ю. Орлов, В. Л. Ортинський, В. П. Пилипчук, М. М. Перепилиця, М. А. Погорецький, В. В. Поли­ вода, І. І. Приполов, М. Б. Саакян, І. В. Сервецький, В. А. Мілюков, О. П. Снігерьов, М. П. Стрельбццький, О. М. Стрільців, В. Д. Сущенко, І. В. Тарасюк, Ю. Є. Черкасов, О. І. Чулкова, О. Г. Цвєтков, І. Р. Шинкаренко, М. Є. Шумило та інші вчені, що представляють різні галузі правової науки.

Розвиток українського суспільства і держави в третьому тисячолітті проходить складний період. Ми є свідками істинно революційних перетворень з усіх сфер соціально-економічного та політичного життя, значного науково-технічного прогресу, реформування державної влади правоохоронної системи, економічних відносин, формування нового мислення. Ми бачимо, що старі, віджилі ідеї, мислення, традиції і звичаї не відходять самі собою. В умовах складної криміногенної ситуації, коли злочинці користуються не тільки найсучаснішими матеріально-технічним обладнанням, але мають і достатній інтелектуальний рівень, коли більшість тяжких злочинів носить латентний характер,а при вчиненні злочинів застосовуються відповідні досягнення науки, оперативно-розшукова діяльність все більш набуває творчого характеру. Серцевиною оперативно-розшукової діяльності є: отримання, збирання, у відповідності з законом, інформації про обставини злочину та осіб, які його вчинили. Оперативно-розшукова діяльність ґрунтується на досвіді практичних працівників - теоретичних розробках вчених. Проблема оперативно-розшукового забезпечення процесу виявлення, попередження, припинення, розкриття і розслідування злочинів в теорії та практиці оперативно-розшукової діяльності набула особливої гостроти в зв'язку з соціально-політичними змінами у суспільстві й зокрема, з визнанням існуванням злочинності, з якою без застосування сил, засобів, дій, прийомів і методів ОРД боротися та протидіяти неможливо. А сучасна оперативно-розшукова діяльність вимагає поглибленого психологічного, інтелектуально-логічного, наукового - професійного підходу. Ярина Тарасюк

gallery/160920155199
gallery/mac2
gallery/фб11

Побажання та пропозиції надсилаємо автору сайту на сторінку ФБ: https://www.facebook.com/operationalsearchactivity/ - натисніть на іконку

gallery/02447365_n2
gallery/02441250_n3
gallery/02302706_n3
gallery/02304719_n4
gallery/02302700_n6