bigmir)net TOP 100

Стаття 10. Використання матеріалів
оперативно-розшукової діяльності


Матеріали оперативно-розшукової діяльності використовуються:

1) як приводи та підстави для початку досудового
розслідування; { Пункт 1 статті 10 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

2) для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у
кримінальному провадженні; { Пункт 2 статті 10 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

3) для попередження, виявлення, припинення і розслідування
злочинів, розвідувально-підривних посягань проти України, розшуку
злочинців та осіб, які безвісти зникли; { Пункт 3 статті 10 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від
13.04.2012 }

4) для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних
органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві,
членів їх сімей та близьких родичів, а також співробітників
розвідувальних органів України та їх близьких родичів, осіб, які
конфіденційно співробітничають або співробітничали з
розвідувальними органами України, та членів їх сімей; { Статтю 10
доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 1381-XIV ( 1381-14 ) від
13.01.2000, в редакції Закону N 3111-III ( 3111-14 ) від
07.03.2002 }

5) для взаємного інформування підрозділів, уповноважених
здійснювати оперативно-розшукову діяльність, та інших
правоохоронних органів;

6) для інформування державних органів відповідно до їх
компетенції.