bigmir)net TOP 100


Основні законодавчі та нормативно–правові акти:
1. Конституція України: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141, Документ 254к/96-вр, чинний, поточна редакція — Тлумачення від 15.05.2014, підстава v005p710-14.
2. Закон України «Про оперативно–розшукову діяльність». Закон введено в дію з дня опублікування в газеті «Голос України» – 27 березня 1992 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 18 лютого 1992 року N 2136–XII).Документ 2135-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.04.2017, підстава 1965-19
3. Закон України «Про Національну поліцію». Верховна Рада України; Закон від 02.07.2015 № 580-VIII опубліковано 06.08.2015 Голос України газета Верховної Ради України. http://www.golos.com.ua/article/257729. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379). Редакція від 29.12.2015, підстава 900-19.
4. Закон України «Про прокуратуру». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2-3, ст.12. Із змінами, внесеними згідно із Законом № 77-VIII від 28.12.2014. Стаття 25. Нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.
5. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.44). Документ 901-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.12.2015
6. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 10. Із змінами, внесеними згідно із Законами ст.62 N 406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712.
7. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 11, ст.51. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1697-VII (1697-18) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12 N 1698-VII (1698-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2014, N 47, ст. 205.
8. Закон України «Про державну таємницю». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 16, ст.93. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1169-VII (1169-18) від 27. 03. 2014, ВВР, 2014, N 20-21, ст. 746, N 1170-VII (1170-18) від 27. 03. 2014, ВВР, 2014, N 22, ст. 816.
9. Закон України «Про інформацію». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.650.
10. Кримінальний кодекс України. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131). З останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 77-VIII від 28.12.2014.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України від 13 квітня 2012 року № 4652 – VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України станом на 01 червня 2012 року.
12. Про затвердження Положення про Національну поліцію Постанова КМУ від 28 жовтня 2015 р. № 877.
13. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні. : Наказ від 16 листопада 2012 року Генеральна Прокуратура України, Міністерство Внутрішніх Справ України, Служба Безпеки України, АДПС України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України N 114/1042/516/1199/936/1687/5.
14. Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14. 08. 2015 N 700.
15. Про затвердження Змін до Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23. 06. 2015 N 748.
16. Про затвердження Інструкції Про оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних закладах МВС України. : Наказ МВС України від 22. 10. 2012 р. № 940.
17. Про затвердження Інструкції Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 22. 10. 2012 р. № 940.
18. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події від 06. 11. 2015 р. № 1377.
19. Інструкція з організації діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України. : Наказ від 09.08.2012 № 686. Документ z1770-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.07.2015, підстава z0163-15.
20. Положення про Департамент карного розшуку Міністерства внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 21. 09. 2012 р. № 818.
21. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у системі Міністерства внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 14. 05. 2012 р. № 423.
22. Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів органів Національної поліції кримінальної поліції у справах дітей. : Наказ МВС України від 19. 12. 2012 р. № 1176.
23. Про затвердження Настанови з організації діяльності кінологічних підрозділів органів Національної поліції органів Національної поліціїУкраїни Наказ МВС України від 19. 07. 2012 року N 640.
24. Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі Міністерства внутрішніх справ України. : Наказ МВС України від 27. 07. 2012 р. № 650.
25. Про затвердження Положення про інформаційно–пошукову систему Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України. : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 24. 09. 2012 N 825, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2012 р. за N 726/22038.
26. Про подальше вдосконалення аналітичного забезпечення. : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02. 04. 2013 N 334.
27. Про організацію виконання вимог Закону України «Про очищення влади». : Наказ МВС України від 14. 11. 2014 р. № 1229.
28. Про затвердження Інструкції про порядок створення та організації діяльності слідчих груп та слідчо–оперативних груп. : Наказ МВС України від 20. 10. 2014 р. № 1107.