bigmir)net TOP 100

Стаття 9-2. Закриття оперативно-розшукових справ

Оперативно-розшукова справа повинна бути закрита у разі:

1) розшуку особи, яка переховувалася від органів досудового
розслідування, слідчого судді, суду, ухилялася від відбування
кримінального покарання, а також особи, яка безвісно відсутня;
{ Пункт 1 частини першої статті 9-2 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

2) набрання законної сили вироком або ухвалою суду; { Пункт 2
частини першої статті 9-2 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

3) закриття кримінального провадження слідчим, прокурором або
судом; { Пункт 3 частини першої статті 9-2 в редакції Закону
N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

4) завершення виконання розвідувальних, контррозвідувальних
заходів або вичерпання можливостей для їх здійснення;

5) спростування у встановленому порядку матеріалів про
злочинну діяльність особи;

6) виїзду особи на постійне місце проживання за межі України,
якщо немає можливості проведення щодо неї оперативно-розшукових
заходів;

7) невстановлення у передбачені цим Законом строки даних, що
вказують на ознаки злочину в діях особи;

8) виявлення прокурором незаконно заведеної справи у разі
виконання по ній оперативно-розшукових заходів;

9) смерті особи, щодо якої заведено оперативно-розшукову
справу.

Про закриття оперативно-розшукової справи складається
вмотивована постанова, що затверджується посадовою чи службовою
особою, якій згідно зі статтею 9 цього Закону надано право
затверджувати постанову про заведення відповідної
оперативно-розшукової справи. Про закриття оперативно-розшукової
справи у триденний строк письмово повідомляється відповідний
прокурор, який протягом 10 діб з моменту одержання повідомлення
перевіряє додержання законів під час проведення
оперативно-розшукової діяльності у цій справі. До завершення такої
перевірки забороняється знищення оперативно-розшукової справи.
Якщо у такій справі здійснювалися оперативно-розшукові заходи за
рішенням суду, повідомлення про її закриття надсилається також до
цього суду у триденний строк.
{ Частина друга статті 9-2 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005; в редакції Закону N 4652-VI
( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

Строки зберігання закритих оперативно-розшукових справ
встановлюються відповідно до законодавства України.
{ Закон доповнено статтею 9-2 згідно із Законом N 2246-III
( 2246-14 ) від 18.01.2001 }