bigmir)net TOP 100
gallery/т.3

Класифікація методів оперативно–розшукової діяльності, негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно-технічних заходів, заходів оперативного (ініціативного) пошуку.

Оперативно–розшукові методи в теорії ОРД виступають як відповідні наукові категорії, що реалізуються в практичній діяльності як оперативно–розшукові заходи.

До методів ОРД відносяться:
1. розвідувальне опитування;
2. оперативна установка;
3. візуальне спостереження;
4. оперативний огляд;
5. особистий пошук;
6. зняття інформації з каналів зв'язку.
7. агентурний метод.
Кожний із методів ОРД має свій зміст, нормативно–правове регулювання, особливості тактики проведення, фіксації та закріплення отриманих даних, тощо.
Існують оперативно–розшукові заходи, оперативно–технічні заходи, заходи оперативного (ініціативного) пошуку.
Відповідно наказу від 16 листопада 2012 року N 114/1042/516/1199/936/1687/5, що регламентує Інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», видами негласних слідчих (розшукових) дій є:
1. Аудіо–, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК України).
2. Накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК України).
3. Огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262 КПК України).
4. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України).
5. Зняття інформації з електронних інформаційних систем без відома її власника, володільця або утримувача (ст. 264 КПК України).
6. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267 КПК України).
7. Спостереження за особою в публічно доступних місцях (ст. 269 КПК України).
8. Аудіо–, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК України).
9. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження (ст. 274 КПК України).
10. Спостереження за річчю або місцем у публічно доступних місцях (ст. 269 КПК України).
11. Моніторинг банківських рахунків. (Ст. 269-1 КПК України).
12. Контроль за вчиненням злочину (ст. 271 КПК України).

До оперативно–технічних заходів відносять:
 аудіоконтроль особи – ст. 260 КПК України;
 контроль за телефонними розмовами – ст. 263 КПК України);
 зняття інформації з каналів зв’язку – ст. 263 КПК України);
 негласний огляд кореспонденції особи – ст. 262 КПК України;
 обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи шляхом негласного проникнення в них – ст. 267 КПК України);
 відеоконтроль особи – ст. 260 КПК України;
 установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу – ст. 268 КПК України;
 зняття інформації з електронних інформаційних мереж – ст. 264 КПК України;
 аудіоконтроль місця – ст. 270 КПК України;
 відеоконтроль місця – ст. 270 КПК України.
Методика та тактика проведення таких НСРД аналогічна організації та проведенню ОТЗ.

До заходів оперативного (ініціативного) пошуку належать:
1. Інформаційно–аналітичне прогнозування.
2. Розвідувальне опитування.
3. Легендована оренда житла або іншого володіння особи.
4. Профілактично–пошуковий захід.
5. Оперативна установка.
6. Оперативне маркування предметів та речовин.
7. Оперативне ототожнення осіб, предметів та речовин.
8. Особистий пошук та оперативний огляд місця.
9. Отримання довідково–аналітичної інформації.
10. Радіотехнічна розвідка.
11. Поліграфне опитування.
12. Створення пасток (квартир, офісів, автомобілів).