bigmir)net TOP 100

МЕТОДИКА визначення ефективності та законності

службової діяльності на основі нових показників та індикаторів

1. Ця Методика регламентує порядок і механізм визначення ефективності та законності службової діяльності підрозділів органів внутрішніх справ України на основі нових показників та індикаторів (далі - оцінка).
Оцінка використовується з метою оперативного одержання інформації про ефективність виконання завдань, поставлених перед підрозділами органів внутрішніх справ (далі - ОВС), дотримання законності їх працівниками, своєчасного виявлення й усунення недоліків у діяльності ОВС і не застосовується для визначення стану криміногенної обстановки та з'ясування причин змін, які в ній відбуваються.
2. Оцінка базується на наступних підходах:
2.1. Основними орієнтирами оцінки є підвищення захищеності громадян, суспільства й держави від злочинних посягань, відновлення справедливості й порушених прав, довіра населення до міліції.
2.2. Оцінка має відомчий характер.
2.3. Оцінка здійснюється на основі встановлених нормативно-правовими актами МВС показників та індикаторів, що характеризують ефективність і законність службової діяльності ОВС з виконання основних завдань, покладених на підрозділи органів внутрішніх справ.
3. Основними напрямками діяльності ОВС, що підлягають оцінці, є:
3.1. Розгляд заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.
3.2. Досудове слідство.
3.3. Виявлення кримінальних правопорушень.
3.4. Розшукова робота.
3.5. Протидія організованій злочинності та корупції.
3.6. Виявлення кримінальних правопорушень проти власності, у сфері господарської та службової діяльності.
3.7. Протидія кримінальним правопорушенням у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
3.8. Боротьба з кіберзлочинністю.
3.9. Профілактика правопорушень, охорона громадського порядку та безпеки громадян.
3.10. Забезпечення безпеки дорожнього руху.
4. Як показники оцінки застосовуються статистичні дані, що характеризують результати діяльності ОВС, які деталізуються за допомогою індикаторів (співвідношень між показниками, навантаження на визначену кількість працівників ОВС).
5. Оцінка здійснюється по кожному з індикаторів окремо. На підставі значення індикатора, який характеризується позитивно або негативно, здійснюється його оцінка: "0" - якщо значення індикатора позивне, "1" - якщо значення індикатора негативне.
6. Для розрахунку загальної оцінки діяльності ОВС підраховуються підсумкові оцінки індикаторів. Чим менша отримана загальна сума балів, тим вище оцінка діяльності підрозділів органів внутрішніх справ.
7. Збирання відомостей і розрахунок індикаторів, включених до оцінки діяльності ОВС, здійснюється:
7.1. На рівні ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях - управліннями (відділами) інформаційно-аналітичного забезпечення.
7.2. На рівні МВС - Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення МВС.
8. Звітна інформація надається в статистичному вигляді.

джерело