bigmir)net TOP 100

Стаття 5-1. Міжнародне співробітництво у сфері
оперативно-розшукової діяльності


Співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності між
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади,
державними органами, до складу яких входять оперативні підрозділи,
визначені у статті 5 цього Закону, та правоохоронними і
спеціальними службами інших держав, які мають у своєму складі
відповідні підрозділи, а також з міжнародними правоохоронними
організаціями здійснюється відповідно до законодавства України,
міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил
міжнародних правоохоронних організацій, членом яких є Україна.
{ Закон доповнено статтею 5-1 згідно із Законом N 2397-VI
( 2397-17 ) від 01.07.2010 }