bigmir)net TOP 100
gallery/місце події

Методичні рекомендації:
Місце події. 

Вступ.
Питанням щодо тактики проведення слідчого огляду приділяли увагу в різні часи такі, вітчизняні вчені-криміналісти як: Ю. П. Аленін, В. П. Бахін, І. Є. Бихький, П. Д. Біленчук, М. С. Бокаріус, В. Л. Васильєв, О. М. Васильєв, В. К. Весельський, В. Г. Гончаренко, Г. І. Грамович, В. І. Громов, В. П. Колмаков, І. І. Котюк, В. К. Лисюченко, А. К. Мавлюдов, Г. А. Матуський, С. І. Медведев, В. І. Попов, Д. П. Рассєйкін, М. В. Салтевський, Ю. С. Сапожников, М. О. Селіванов, М. В. Терзієв, В. П. Ципкький, В. В. Циркаль, Ю. В. Шепітько, І. М. Якимов та цілий ряд інших.
Підчас проведення огляду ви повинні керуватися увагою і спостережливістю.
Під слідчим оглядом необхідно розуміти процесуальну дію слідчого, у якому він за участю зазначених у законі осіб проводе пошук, безпосередньо сприймає, досліджує, оцінює і фіксує стан, властивості й ознаки матеріальних об'єктів, пов'язаних з подією, що розслідується з метою виявлення фактичних даних (доказів) і з'ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в справі. Слідчий огляд переслідує мету пошуку, знаходження, виявлення, попереднього дослідження і фіксацію доказів направлених на подальше успішне розслідування, розшук, встановлення підозрюваних і їх причетності до скоєного злочину та успішного розкриття злочину. об'єкти огляду - місце події; труп людини на місці його виявлення; труп людини на місці ексгумації; предмети і документи; тварини і їх трупи; ділянки місцевості і приміщень поза місцем події; 2) послідовність проведення - початковий і повторний; 3) за обсягом - основний і додатковий; 4) суб'єкти проведення - слідчий, прокурор, оперуповноважений, експерт-криміналіст, кінолог зі службово-пошуковою собакою та інші фахівці, що залучаться до гласного огляду (наприклад судовий медекспер, лікарі тощо); 5) в залежності від участі спеціаліста -простий і кваліфікований.
Слідчий огляд здійснюється відносно різноманітних об'єктів матеріального світу. В залежності від характеру об'єктів слідчий огляд ділиться на декілька видів.
Розрізняють такі види слідчого огляду в залежності від об'єктів огляду:
1. слідчий огляд місця події;
2. зовнішній огляд трупа на місці його виявлення;
3. зовнішній огляд трупа після його ексгумації;
4. огляд слідів;
5. огляд предметів;
6. огляд документів;
7. огляд місцевості та приміщень поза місцем події;
8. огляд тварин;
9. огляд транспортних засобів;
10. огляд речовин схожих на наркотичні засоби;
11. огляд мікрооб'єктів та їх носіїв;
12. освідування живих осіб.
Огляд місця події включає в себе огляд визначеної ділянки території або приміщення, де були виявлені ознаки злочину, наприклад, місця, на якому було виявлено труп людини чи його останки; зламано вхідні двері чи вікно, що дає можливість передбачати проникнення в приміщення з метою скоєння розкрадання тощо. Місць події при розсл¬ідуванні однієї і тієї ж кримінальної справи може бути декілька і це багато в чому залежить від виду скоєного злочину. Наприклад при скоєнні вбивства місцями події можуть бути: місце підготовки до скоєння вбивства, місце досягнення злочинного ре¬зультату - місце вбивства і місце приховування трупа. Але може бути і навпаки - місце виявлення трупа є місцем події, де могло бути здійснено як підготовку до скоєн¬ня вбивства, скоєння вбивства і приховування трупа.
Необхідно мати також на увазі, що виявлені на перший погляд наявні ознаки злочину, наприклад, виявлення трупа людини - подія, з приводу якої проводиться слідчий огляд, може і не мати в результаті злочинного характеру. Можливо, що тут могло мати місце нещасний випадок, настання природньої смерті, самовбивство, без доведення до нього тощо, про що в момент виявлення трупа і його огляду на місці події могло бути ще невідомо. У зв'язку з цим, як справедливо зазначав В. П. Колмаков, дану слідчу дію доцільніше необхідно називати оглядом місця події, а не оглядом місця злочину.
Місце події. Поняття та завдання.
У криміналістичній літературі зустрічаються поняття "місце злочину", "місце підготовки до скоєння злочину", "місце скоєння злочину", "місце приховування злочину", "місце події".
Від місця злочину необхідно відрізняти місце події і місце скоєння злочину, які входять до складу поняття місце злочину. В криміналістичній літературі висловлюються різні думки щодо визначення зазначений понять.
Більшість вчених-криміналістів під місцем події розуміють ділянку місцевості або приміщення, в межах якого виявлені ознаки скоєного злочину, які відобразилися в різних слідах. У відміну від місця події, місцем скоєння злочину визнається ділянка місцевості або приміщення, де було безпосередньо скоєно злочинне посягання і наступив злочинний результат. Якщо злочин було скоєно в одному місці, а сліди його або ознаки виявлені в іншому, то у наявності і місце скоєння злочину, і місце приховування злочину але на початковому етапі виявлення цих слідів зазначені місця будуть названі місцем події. Якщо ж злочин скоєно в тому самому місці, де були виявлені його сліди або ознаки, то місце скоєння злочину і місце події співпадає.


Відповідно наказу МВС України 23.06.2015 N 748 Зміни до Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідуванняз іншими органами та підрозділами НП у попередженні,виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень
Після пункту 2.3 доповнити новим пунктом 2.31:
"2.31. Після надходження до органу НП інформації про вчинення кримінального правопорушення та внесення інформації до ЄРДР під керівництвом начальника територіального органу здійснюється комплекс першочергових заходів та невідкладних слідчих дій, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та з'ясування всіх обставин події.
Першочергові заходи та невідкладні слідчі дії передбачають:
o         проведення огляду місця події з метою отримання первинної інформації про кримінальне правопорушення і осіб, які до нього причетні, та визначення напрямків пошуку правопорушників;


o        переслідування і затримання правопорушників за наявними слідами або напрямками, указаними потерпілими і очевидцями, організація загороджувальних заходів, у тому числі в місцях можливого перебування або появи правопорушників;


o         проведення оперативних заходів у місцях скупчення осіб, схильних до вчинення правопорушень і збуту викраденого майна;


o       виявлення свідків та очевидців події, опитування з цією метою громадян, які мешкають або працюють поблизу місця вчиненого діяння, а також осіб, які могли перебувати на шляхах можливого переміщення правопорушника до місця події та від нього;


o      проведення поквартирного чи подвірного обходу для збирання відомостей про подію та обстеження місцевості в районі вчинення кримінального правопорушення з метою виявлення загублених, викинутих правопорушником знарядь учиненого діяння, інших предметів і додаткових джерел інформації про подію і осіб, які вчинили кримінальне правопорушення;


o     орієнтування особового складу органів внутрішніх справ на території обслуговування, на якій учинено кримінальне правопорушення, та суміжних територіях, військових нарядів Національної гвардії, що залучаються до охорони громадського порядку, а за необхідності - представників громадськості про характер, час, місце і спосіб учинення кримінального правопорушення, кількість осіб, які його вчинили, їх зовнішність, прикмети викрадених речей і цінностей та про інші відомості, що мають значення для встановлення і розшуку правопорушників;


o    використання можливостей інформаційно-пошукових систем, а також засобів масової інформації;


o        перевірку осіб, які перебувають на обліках органів НП:
• раніше судимих, насамперед за кримінальні правопорушення,
• аналогічні вчиненому, або стосовно яких здійснюється досудове розслідування за вчинення інших кримінальних правопорушень, аналогічних вчиненому, і щодо яких не обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
• осіб, які перебувають під адміністративним наглядом або формально під нього підпадають;
• звільнених від кримінальної відповідальності або стосовно яких застосовано покарання, не пов'язані з позбавленням волі;
• осіб, які вживають наркотичні засоби, неповнолітніх, злісних порушників громадського порядку, а також інших осіб, про яких є інформація про причетність до вчинення схожих кримінальних правопорушень або про висловлювання намірів їх учинити.

Якщо в результаті проведених першочергових заходів і невідкладних слідчих дій не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, начальник територіального органу Національної поліції України. організовує і забезпечує подальшу роботу з розкриття цього кримінального правопорушення".