bigmir)net TOP 100

Стаття 14.

Нагляд за додержанням законів під час проведення
оперативно-розшукової діяльності


Нагляд за додержанням законів під час проведення
оперативно-розшукової діяльності здійснюється Генеральним
прокурором, його заступниками, керівниками регіональних
прокуратур, їх першими заступниками та заступниками, а також
уповноваженими наказом Генерального прокурора прокурорами
Генеральної прокуратури України та уповноваженими наказом
керівника регіональної прокуратури прокурорами відповідних
регіональних прокуратур.
{ Частина перша статті 14 в редакції Закону N 1697-VII ( 1697-18 )
від 14.10.2014 }

Керівник місцевої прокуратури, а також уповноважені його
наказом прокурори відповідної місцевої прокуратури здійснюють
нагляд за додержанням законів під час проведення
оперативно-розшукової діяльності в оперативно-розшукових справах,
заведених піднаглядними їм територіальними оперативними
підрозділами правоохоронних органів.
{ Статтю 14 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4652-VI
( 4652-17 ) від 13.04.2012; в редакції Закону N 1697-VII
( 1697-18 ) від 14.10.2014 }

Прокурор в межах своєї компетенції:

1) безперешкодно входить в усі приміщення органів, які
проводять оперативно-розшукову діяльність;

2) вимагає для перевірки розпорядження, інструкції, накази та
інші акти щодо оперативно-розшукової діяльності,
оперативно-розшукові справи, реєстраційні, облікові, звітні,
статистичні, аналітичні документи та інші відомості щодо
здійснення оперативно-розшукових заходів;

3) доручає керівникам відповідних органів проведення у
підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою усунення порушень
закону;

4) дає письмові вказівки про проведення оперативно-розшукових
заходів з метою попередження та виявлення злочинів, про розшук
осіб, які переховуються від органів досудового розслідування,
слідчого судді, суду, ухиляються від відбування кримінального
покарання, безвісно відсутні; { Пункт 4 частини третьої статті 14
в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

5) дає згоду на продовження строку проведення
оперативно-розшукової діяльності;

6) отримує пояснення щодо порушень вимог закону від посадових
осіб органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність;

7) перевіряє скарги на порушення законів органами, які
проводять оперативно-розшукову діяльність, з ознайомленням у
необхідних випадках з оперативно-розшуковими матеріалами;

8) скасовує незаконні постанови про заведення або закриття
оперативно-розшукової справи, зупинення або поновлення
оперативно-розшукової діяльності чи про інші рішення, що
суперечать закону;

9) вживає заходів щодо усунення порушень законності під час
проведення оперативно-розшукової діяльності і щодо притягнення
винних до встановленої законом відповідальності;

10) опротестовує незаконну постанову суду про дозвіл або
відмову на проведення оперативно-розшукових заходів. Принесення
протесту зупиняє проведення оперативно-розшукових заходів, дозвіл
на які дано судом.

Відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або
співробітничали з розвідувальним органом України, належність
конкретних осіб до кадрового складу розвідувальних органів, а
також форми, методи і засоби розвідувальної діяльності та
організаційно-штатна структура розвідувальних органів до предмета
прокурорського нагляду не належать.
{ Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом N 3111-III
( 3111-14 ) від 07.03.2002; в редакції Закону N 2246-III
( 2246-14 ) від 18.01.2001 }