bigmir)net TOP 100

Стаття 7. Обов'язки підрозділів, які здійснюють
оперативно-розшукову діяльність


Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність,
зобов'язані:

1) у межах своїх повноважень відповідно до законів, що
становлять правову основу оперативно-розшукової діяльності,
вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо
попередження, своєчасного виявлення і припинення злочинів та
викриття причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів,
здійснювати профілактику правопорушень; { Статтю 7 доповнено
пунктом 1 згідно із Законом N 2246-III ( 2246-14 ) від 18.01.2001;
із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від
13.04.2012 }

2) виконувати письмові доручення слідчого, вказівки прокурора
та ухвали слідчого судді суду і запити повноважних державних
органів, установ та організацій про проведення
оперативно-розшукових заходів; { Пункт 2 частини першої статті 7
із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від
13.04.2012 }

3) виконувати у межах своєї компетенції запити
правоохоронних органів інших держав або міжнародних правоохоронних
організацій відповідно до законодавства України, міжнародних
договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних
правоохоронних організацій, членом яких є Україна; { Пункт 3
статті 7 в редакції Закону N 2397-VI ( 2397-17 ) від 01.07.2010 }

4) інформувати відповідні державні органи про відомі їм
факти та дані, що свідчать про загрозу безпеці суспільства і
держави, а також про порушення законодавства, пов'язані з
службовою діяльністю посадових осіб; { Пункт 4 статті 7 в редакції
Закону N 2246-III ( 2246-14 ) від 18.01.2001 }

5) здійснювати взаємодію між собою та іншими правоохоронними
органами, в тому числі відповідними органами іноземних держав та
міжнародних антитерористичних організацій, з метою швидкого і
повного попередження, виявлення та припинення злочинів; { Пункт 5
статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 965-IV
( 965-15 ) від 19.06.2003, N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

6) забезпечити із залученням інших підрозділів безпеку
працівників суду і правоохоронних органів, осіб, які надають
допомогу, сприяють оперативно-розшуковій діяльності, осіб, які
беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та
близьких родичів цих осіб; { Пункт статті 7 в редакції Закону
N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000 }

7) брати участь у здійсненні заходів щодо фізичного захисту
ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання, а також у проведенні
спеціальної перевірки щодо допуску до особливих робіт. { Статтю 7
доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 747-IV ( 747-15 ) від
15.05.2003 }

У разі виявлення ознак злочину оперативний підрозділ, який
здійснює оперативно-розшукову діяльність, зобов'язаний невідкладно
направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про
протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які
передбачена Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ), до
відповідного органу досудового розслідування для початку та
здійснення досудового розслідування в порядку, передбаченому
Кримінальним процесуальним кодексом України ( 4651-17 ).
{ Статтю 7 доповнено частиною другою згідно із Законом N 4652-VI
( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

У разі, якщо ознаки злочину виявлені під час проведення
оперативно-розшукових заходів, що тривають і припинення яких може
негативно вплинути на результати кримінального провадження,
підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність,
повідомляє відповідний орган досудового розслідування та прокурора
про виявлення ознак злочину, закінчує проведення
оперативно-розшукового заходу, після чого направляє зібрані
матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння
окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена
Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ), до відповідного органу
досудового розслідування.
{ Статтю 7 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 4652-VI
( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

Оперативні підрозділи Державного бюро розслідувань,
Національної поліції, Служби безпеки України, органів доходів і
зборів, Державної пенітенціарної служби України, Державної
прикордонної служби України проводять слідчі (розшукові) дії та
негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні за
дорученням слідчого, прокурора в порядку, передбаченому
Кримінальним процесуальним кодексом України ( 4651-17 ). Письмові
доручення щодо проведення слідчих (розшукових) та негласних
слідчих (розшукових) дій, надані слідчим, прокурором у межах
компетенції та в установленому порядку, є обов'язковими до
виконання оперативним підрозділом.
{ Статтю 7 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012; із змінами, внесеними згідно
із Законами N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, N 794-VIII
( 794-19 ) від 12.11.2015, N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }