bigmir)net TOP 100

 

Оперативна техніка - засіб ОРД.

Оперативно–технічні засоби, які використовуються в оперативно–розшуковій діяльності. Технічні засоби, які використовуються в оперативно–розшуковій діяльності та їх призначення.
Оперативна техніка – це сукупність спеціальних технічних та програмно–технічних засобів, пристроїв, речовин і науково обґрунтованих прийомів їхнього правомірного застосування в процесі проведення оперативно–розшукової діяльності.
Оперативна техніка, яка застосовується в оперативно–розшукових заходах, призначається: для виявлення і фіксації даних, які вказують на факти злочинної діяльності й причетності до них конкретних осіб; для пошуку предметів, документів, які можуть використовуватись в оперативно–розшуковій діяльності, у процесі досудового та судового слідства по кримінальним справам; для здійснення заходів, спрямованих на виявлення і нейтралізацію причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів.
До складу оперативної техніки входять: спеціально сконструйовані або пристосовані до специфічних потреб оперативно–розшукової діяльності (ОРД) криміналістичні, радіотехнічні, оптичні, хімічні та інші науково–технічні засоби. Перелік цих засобів з урахуванням потреб їх застосування визначається нормами належності .
Правовою основою застосування оперативної техніки є система законодавчих та підзаконних нормативних актів, а також встановлюваних ними принципів і правил, що визначають допустимість їх використання або регламентують порядок і умови їх застосування під час здійснення заходів оперативно–розшукової діяльності.
Застосування оперативної техніки регламентується у відповідних законодавчих актах, зокрема в ст.ст. 30, 31, ч. 2 ст. 32 Конституції України; п. 10 ст. 11 Закону України «Про міліцію»; п.п. 9, 10, 11 ч. 1 ст. 8 та ч. 2 ст. 8 Закону України «Про оперативно–розшукову діяльність»; ст. 15 Закону України «Про організаційно–правові основи боротьби з організованою злочинністю»; ст.273 Кримінального процесуального кодексу України та в інших нормативно–правових актах. Розглянемо класифікацію оперативної техніки. За спрямуванням оперативну техніку поділяють на: основну, що вимагає нормативно–правового регламентування в галузі оперативно–розшукової діяльності; допоміжну, що використовуються на основі загальних принципів ОРД і не має необхідності в нормативній регламентації. Проте, у деяких випадках ці засоби можуть регламентуватися відомчими нормативними актами.
До основних відносять оперативно–технічні засоби, що використовують для здійснення таких заходів, пов’язаних із: зняттям інформації з каналів зв’язку, слуховим контролем і оперативним звукозаписом, оперативним дактилоскопіруванням, оперативним спостереженням та фіксації, спеціальними пошуковими приладами, спеціальними хімічними речовинами, засобами оперативної сигналізації тощо. Проте, для застосування цих засобів, у певних випадках, отримується спеціальний дозвіл судового органу.
До допоміжних засобів відносять: засоби зв’язку, транспорт, маскувальні засоби та засоби активного та пасивного захисту особового складу тощо.
Вибір тих чи інших засобів зумовлено конкретними обставинами, характером заходів, що проводяться та їх спрямованістю.
Залежно від оснащення та забезпечення оперативних підрозділів органів Національної поліції оперативну техніку поділяють на:
1. Побутова – приймається на оснащення оперативних служб без будь–яких змін або доповнень, але використовуються за особливою тактикою, методикою, відповідно до нормативної регламентації, наприклад, аудіо–, відео–, фотоапаратура тощо;
2. Пристосована для використання в оперативно–розшуковій діяльності на основі звичайних (побутових) приладів у результаті їх змінення (переробки, доповнення), наприклад, прихована фото–, відеокамера, засоби зв’язку оперативного виконання тощо;
3. Спеціальну виготовлену – для потреб оперативних підрозділів органів Національної поліції з урахуванням специфіки завдань та умов застосування (засоби прослуховування звукової інформації, репродукційна техніка, спеціальні хімічні речовини тощо). Розробками цього напряму займаються спеціальні підрозділи та наукові заклади, зокрема, Державний науково–дослідний інститут МВС України.
Застосування оперативної техніки сприяє реалізації принципу наступальності і раптовості оперативно–розшукових заходів, створенню таких обставин, в яких злочинець неминуче залишає інформацію про себе і сліди своїх протиправних дій. Така інформація характеризується високим ступенем достовірності. Наприклад, отримання відбитків пальців, проведення оперативної відеозйомки осіб, предметів, документів, застосування приладів звукозапису тощо, дає переконливу доказову інформацію про правопорушників і кримінальні події, що дозволяє слідчим використовувати її під час розслідування кримінальних справ (ч. 2 ст. 65 КПК України).
Суб’єктами застосування оперативної техніки є:
 оперативні підрозділи , які здійснюють оперативно–розшукову діяльність за кримінальними провадженнями (вони ж є ініціаторами їх застосування)
 працівники ДОС МВС України;
 експертно–криміналістичні підрозділи (НДЕКЦ МВС України);
 Застосування оперативної техніки сприяє вирішенню таких оперативно–розшукових завдань:
 виявлення і фіксація матеріалів, які мають оперативний інтерес;
 документування протиправних дій осіб, що перевіряються чи розробляються, з метою отримання фактичних даних, які можна використовувати під час досудового та судового розгляду кримінальних справ;
 створення умов, які сприяють утворенню і виявленню слідів злочину і дій зловмисників;
 забезпечення конспірації під час проведення оперативно–розшукових заходів;
 виявлення фактів використання злочинцями технічних засобів під час проведення ними розвідувальних дій стосовно працівників .
Ці завдання допомагають здійснити, так звані, спеціалісти. На відміну від поняття спеціаліст у процесуальній діяльності, згідно ст. 128–1 КПК України у оперативно–розшуковій діяльності до них відносять такі підрозділи:
Відомості, які отримані за допомогою оперативно–технічних засобів є таємними і використовуються на тих же підставах, що й інші таємні дані. Тому оперативні працівники, які користуються цими матеріалами, зобов’язані суворо дотримуватися правил конспірації і поводження з таємними документами, не допускати розкриття таємних методів оперативної роботи і джерел отримання оперативно–розшукової інформації.

gallery/т.2