bigmir)net TOP 100Поняття: оперативне розвідувальне опитування, як самостійний метод ОРД полягає в цілеспрямованих діях, а саме безпосереднього спілкування, оперативного працівника з джерелами інформації, а саме з громадянами, щодо отримання інформації про осіб, предмети, факти, що становлять оперативний інтерес для органів внутрішніх справ.
Розвідувальне опитування являє собою передбачене нормативними актами, що регламентують оперативно–розшукову діяльність суспільно значуще, свідоме і конфіденційно проваджуване діяння зі збирання відомостей у особи (осіб), яка ймовірно володіє або може володіти інформацією що становить оперативний інтерес, безпосередньо спілкуючись з нею. Обов’язковою умовою проведення опитування є добровільна згода особи на бесіду. Згода може бути отримана безпосередньо, у вигляді прямої відповіді на запитання, чи опосередковано – коли про згоду опитуваного свідчить сам факт спілкування.
Розвідувальне опитування відіграє важливу роль в оперативно–розшуковій діяльності органів внутрішніх справ.
Шляхом розвідувального опитування виявляються факти латентних злочинів, викриваються особи, які підозрюються в злочинній діяльності, встановлюються місця переховування розшукуваних злочинців тощо.
Оперативним опитування можна отримати вихідні дані для пошуку речових доказів у кримінальних справах, перевірити свідчення звинувачуваних, потерпілих, очевидців, виявити місця зберігання викрадених речей, здійснити заходи щодо документування злочинної діяльності розроблюваних.
Шляхом розвідувального опитування збираються відомості на осіб, яких передбачається залучити до негласного співробітництва, перевіряються їх повідомлення, зашифровка, поведінка тощо.
Розвідувальне опитування, слугуючи охороні прав та інтересів людини, держави і суспільства від злочинних посягань, має проводитися з дотриманням певних умов, які б виключали порушення чинного законодавства, прав і свобод громадян. Передусім необхідно забезпечити добровільність викладення опитуваним відомих йому даних. Кого б не опитував оперативний працівник, він не має права погрожувати, шантажувати і допускати інші незаконні дії стосовно опитуваного для отримання від нього оперативної інформації.
За формою і деякими змістовими ознаками розвідувальне опитування подібне до допиту, тобто є процесуальною формою закріплення доказів у кримінальному провадженні. Але між опитуванням і допитом існує принципова різниця а саме: допит є слідчою дією, а розвідувальне опитування – методом ОРД; процедура проведення допиту всебічно регламентується нормами кримінально–процесуального законодавства, у той час як проведення розвідувального опитування процесуальними нормами не регулюється. Ст. 8 Закону України «Про оперативно–розшукову діяльність» у загальному вигляді визначає право оперативних підрозділів органів Національної поліції опитувати осіб за їх згодою; проведення допиту закон дозволяє тільки після порушення кримінального провадження, а здійснення ж розвідувального опитування не залежить від цього; на допиті свідок попереджається про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань і за дачу свідомо неправдивих показань, що нормами права не передбачено для розвідувального опитування; відомості, отримані на допиті, оформляються протоколом, який є джерелом судових доказів, у той час як результати розвідувального опитування протоколом не оформляються і не є судовим доказом.
Розвідувальне опитування часто використовується в оперативно–розшуковій практиці як найбільш доступний і універсальний захід. Коло осіб, які підлягають опитуванню, залежить від конкретної оперативно–розшукової ситуації. Головним критерієм застосування цього заходу є можливість отримати інформацію, що сприяє попередженню, припиненню та розкриттю злочинів, розшуку зниклих злочинців і громадян, які пропали безвісти.
Суб’єктами розвідувального опитування можуть бути лише оперативні працівники та особи, що залучаються до конфіденційного співробітництва. У деяких випадках суб’єктами можуть бути інші особи, за завданням оперативних працівників, але вони здійснюють розвідувальне опитування не у повному обсязі, епізодично та не повинні знати кінцеву мету.
Об’єктами розвідувального опитування можуть бути будь–які особи. Джерела інформації люди – поділяються на офіційні та неофіційні.
У залежності від особливостей тактики проведення розвідувальне опитування поділяється за ступенем: гласне та негласне, а за змістом – воно може бути зашифрованим (із шифруванням мети або факту бесіди) і незашифрованим.
Отже види розвідувального опитування: гласне без зашифровки мети; гласне з зашифровкою; негласне з зашифровкою; негласне без зашифровки.
Завдання розвідувального опитування:
У попередженні злочинів розвідувальне опитування допомагає виявленню: причин та умов, що сприяють скоєнню злочинів; виявленню осіб, від яких можна чекати вчинення злочину, а також тих, хто його задумав або підготував; громадян, котрі негативно впливають на таких осіб; громадян, чия негласна допомога може бути використана в попередженні злочинів. У розкритті злочинів методом розвідувального опитування виявляються: ознаки злочинів, тобто отримання і перевірка первинних відомостей, які можуть відноситися до елементів складу злочинів: об'єкта, суб'єкта, об'єктивної та суб'єктивної сторін; очевидці та свідки злочинів; особи, причетні до вчинення злочинів; місця зберігання знарядь вчинення злочинів і речей,здобутих злочинним шляхом; громадяни, негласна допомога яких може сприяти розкриттю злочинів. При розшуку зниклих злочинців оперативним опитуванням: вивчаються особливості злочинця, котрий переховується;– виявляються особи, які знають або можуть знати про місце перебування розшукуваного;– встановлюються місця перебування розшукуваного;– виявляються особи, які можуть позитивно вплинути на розшукуваного і спонукати його до явки з повинною;– виявляються і вивчаються особи громадян, негласна допомога яких може сприяти розшуку злочинця; При розшуку осіб, пропалих безвісти, розвідувальне опитування сприяє: вивченню особи безвісти зниклого; виявленню осіб, які могли бачити його безпосередньо перед зникненням; вивченню обставин зникнення розшукуваного; виявленню осіб, які знають або можуть знати про його місце перебування; встановленню місця перебування розшукуваного; виявленню і перевірці осіб, які причетні до зникнення розшукуваного; отриманню інформації про те, що безвісти зниклий міг стати жертвою злочину.
Визначення завдань і необхідних відомостей (предмет опитування) здійснюється оперативним працівником на підставі аналізу інформації про конкретну оперативно–розшукову ситуацію. Наприклад, при вчиненні неочевидних злочинів часто очевидці, а й можливі свідки виявляються в результаті проведення масових оперативних опитувань громадян, які проживають або працюють у районі місця кримінальної події. У подібній ситуації виявлення свідків, очевидців – це ї є оперативно–розшукове завдання, яке необхідно вирішувати.

Організаційний бік проведення розвідувального опитування складається:
визначення кола питань, які необхідно з’ясувати;
вибору місця і часу проведення;
залежно від виду опитування, визначення тактичного прийому його здійснення.