bigmir)net TOP 100
gallery/баннер орд

Оперативно–розшукові заходи, проведення яких потребує дозволу керівника органу Національної поліції, оперативного підрозділу МВС України, ГУМВС, УМВС України, це:
1. Візуальне спостереження за річчю або місцем.
2. Організація перевірок фінансово–господарської діяльності підприємств.
3. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
4. Виготовлення та використання несправжніх (імітаційних) засобів.

Такий захід як візуальне спостереження за річчю або місцем – це оперативно – розшуковий захід, який полягає в проведенні спостереження на певних ділянках місцевості, у публічно доступних місцях, за визначеними адресами, та предметами з метою попередження вчинення кримінальних правопорушень, виявлення обставин, що сприяють їх учиненню, осіб та фактів, які становлять оперативний інтерес, а також розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання, осіб, безвісно зниклих. Завдання на проведення оперативною службою візуального спостереження за річчю або місцем не повинно перевищувати 15 діб.

Візуальне спостереження. Поняття, завдання візуального спостереження як самостійного негласного методу ОРД.
У вирішенні завдань попередження і розкриття тяжких злочинів, виявлення і затримання злочинців часто застосовується візуальне спостереження – самостійний метод ОРД, один із головних напрямків у роботі служби карного розшуку МВС України. Суть його полягає в організації та тактиці проведення негласного зовнішнього спостереження за особами або іншими об'єктами, які становлять оперативний інтерес, для отримання і закріплення відомостей, що сприяють попередженню і розкриттю злочинів, викриттю розшукуваних злочинців.
Деякі аспекти діяльності підрозділів органів Національної поліції оперативної служби у своїх працях досліджували Р. К. Безруких, А. А. Венекдіктов, О. М. Джужа, А. С. Карпький, В. М. Колдаєв, К. П. Гребнєв, М. Л. Грибов, Д. Й. Никифорчук, М.А. Погорецький, І. В. Тарасюк, І. Р. Шинкаренко, І. І. Шинкаренко та інші науковці. Візуальне спостереження, як визначає М.Л. Грибов це збирання фактичних даних, потрібних для виявлення, припинення, попередження, розкриття злочинів та розшуку осіб, які їх вчинили, що здійснюється шляхом прихованого стеження за фізичними особами у громадських місцях працівниками оперативної служби, в тому числі із застосуванням оперативно-технічних заходів. Візуальне спостереження є єдиним із трьох напрямів діяльності оперативної служби, який має пряме законодавче закріплення. Так, відповідно до п. 11 ст. 8 Закону України «Про ОРД» підрозділом, уповноваженим на проведення цієї діяльності, надається право «здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із застосуванням фото–, кіно– , відео зйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних приладів
Завдання:
o попередити або припинити кримінальні прояви з боку тих, за ким проводиться спостереження, або їх зв'язків;
o виявити причини й умови, що сприяють вчиненню злочинів;
o зафіксувати злочинні дії осіб, що проходять за оперативно–розшуковими або кримінальними справами;
o встановити місця переховування злочинців, що ухиляються від слідства, суду і відбування покарання;
o зафіксувати окремі дії розроблюваних шляхом негласного фотографування, кінозйомки, відео– і звукозапису;
o забезпечити проведення окремих оперативно–розшукових заходів і слідчих дій (оперативна комбінація, негласне затримання, оперативний огляд, підготування до обшуку, арешт тощо);
o виявити місця зборищ кримінальних елементів, збуту майна, нажитого злочинним шляхом, кубла розпусти і вживання наркотиків тощо;
o перевірити спосіб життя, поведінку осіб, які залучаються до негласного співробітництва, особливо з тих, хто працюватиме за контрактом, і утримувачів, явочних квартир.
Підрозділи Головного управління оперативної служби здійснюють візуальне спостереження на підставі дозволу керівників ГУ МВС, ГУ МВСТ і в тісній взаємодії з працівниками гласних оперативних апаратів. Як правило, візуальне спостереження здійснюється у найбільш важливих справах оперативної розробки, коли необхідні відомості іншими оперативно–розшуковими засобами чи методами отримати неможливо або коли перевірка даних про підготування до злочину іншим способом займе багато часу, що може призвести до необоротних наслідків.
Об’єкти спостереження:
• особи, які проходять у справах оперативних обліків, перебувають під адміністративним наглядом, відносно яких є обґрунтовані відомості про їхню злочинну діяльність, а також підозрювані або звинувачувані у кримінальних справах;
• громадяни, які мають відомості про підготовлені або вчинені злочини, а також ті, хто має зв'язки зі злочинцями
• родичі та знайомі злочинців, яких розшукують, якщо є підстави вважати, що спостереження за ними дасть можливість відшукати злочинця або дізнатися про його місцезнаходження;
• запідозрені у дворушництві, дезінформації або вчиненні злочинів негласні співробітники;
• інші особи, а також певні місця (мікрорайони, вокзали, базари, гральні заклади, ресторани, бари тощо), спостереження за якими допоможе отримати відомості, що сприятимуть попередженню, розкриттю злочинів, розшуку зниклих злочинців та громадян, які пропали безвісти.
У практичній діяльності візуальне спостереження являє собою дуже складний в організаційному і тактичному плані захід, що потребує значних людських ресурсів, технічних засобів, матеріальних витрат. Залежно від завдань, суб'єктів виконання, оснащення тощо, воно може проводитися терміном від кількох годин до кількох діб.
Гласні оперативні працівники зазвичай позбавлені можливості застосовувати цей метод у повному обсязі. Як правило, вони здійснюють спостереження протягом короткого часу, без застосування або з обмеженим застосуванням технічних, маскувальних засобів тощо. Необхідність у такому спостереженні виникає під час особистого пошуку, при документуванні злочинних дій розроблюваних, вирішенні інших завдань, які раптово з'явилися.
Найбільш кваліфіковано і протягом тривалого часу мають можливість здійснювати візуальне спостереження підрозділи ДОС (розвідки), оскільки досвідчені злочинці, щоб уникнути викриття і можливого спостереження за ними, здійснюють контрспостереження, використовують сучасні технічні засоби, швидкісний автотранспорт, вміють маскуватися тощо. Очевидно, що в таких умовах гласні оперативні працівники фактично неспроможні більш–менш тривалий час спостерігати за розроблюваними, залишаючись непомітними. Крім того, працівники карного розшуку, ГУ БЕЗ, УБОЗ, УБНОН та інші, завантажені багатьма оперативно–службовими функціями, не в змозі проводити спостереження тривалий час. Власне, через це в складі ДОС створено спеціальні підрозділи розвідки, які спеціалізуються на здійсненні візуального спостереження.
Візуальне спостереження як спеціальний метод за своєю результативністю, достовірністю і значимістю інформації для правоохоронної діяльності вигідно відрізняється від інших методів ОРД. Разом з тим, враховуючи матеріальні та людські затрати, особливості організації і тактики проведення, цей метод є найбільш складним, трудомістким і дорогим. Крім того, проведення візуального спостереження зачіпає права та інтереси громадян, які охороняються законом, стосовно їх особистого життя. Тому для проведення візуального спостереження необхідно отримати дозвіл оперативних керівників високого рангу, провести всебічну ґрунтовну підготовку.

Організація перевірок фінансово– господарської діяльності підприємств – це комплекс заходів гласного та негласного характеру, який полягає в організації і проведенні перевірок підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю індивідуально або іншими видами господарської діяльності.
Перевірки фінансово–господарської діяльності проводяться оперативним працівником індивідуально або у складі групи чи комісії з дозволу керівника органу або оперативного підрозділу МВС України, ГУМВС, УМВС України.
Про прийняте рішення щодо проведення фінансово–господарської перевірки підприємства, установи, організації або фізичної особи, яка займається підприємницькою діяльністю, упродовж доби інформують прокурора.
Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації – це комплекс заходів, який проводиться відповідно до вимог положень Закону України «Про організаційно–правові засади боротьби з організованою злочинністю» та статті 272 КПК України і полягає у використанні штатних та позаштатних негласних працівників, які короткостроково (тактично) упроваджуються під легендою прикриття в організовані групи та злочинні організації.
Тактичне (короткострокове) упровадження негласного працівника в організовані групи та злочинні організації здійснюється виключно в рамках оперативно–розшукової справи на підставі постанови оперативного підрозділу, яким розробляється організована група чи злочинна організація, затвердженої керівником підрозділу МВС України, начальником ГУМВС, УМВС України або його уповноваженим заступником.
Для дотримання конспірації під час проведення оперативно – розшукових та пошукових заходів оперативними підрозділами органів Національної поліціївиготовляються та використовуються засоби забезпечення оперативно–розшукової діяльності (несправжні (імітаційні) засоби), а саме документи та предмети, що зашифровують особу чи відомчу належність працівників, приміщень і транспортних засобів оперативних підрозділів органів Національної поліції, а також підприємства та організації, створені з цією метою.

Виготовлення та використання несправжніх (імітаційних) засобів (далі – НІЗ) – це комплекс заходів, який полягає у виготовленні, зберіганні та використанні під час виконання завдань оперативно–розшукової діяльності документів або інших засобів з повною чи частковою зміною основних даних про особу та вигаданими атрибутами документального оформлення підприємства, організації, окремого приміщення, транспортного засобу і легендою щодо їх призначення та діяльності з метою забезпечення нерозголошення дійсних відомостей про негласних штатних та позаштатних поліцейських.
Висновки.
При застосуванні методів, оперативно-розшукових, оперативно-технічних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій ОРД в практичній діяльності за їх допомогою вирішується досить багато оперативно–розшукових завдань, основними з яких є: вивчення території, яка обслуговується, стеження за об’єктами, що становлять підвищений оперативний інтерес внаслідок їх функціонального призначення (розважальні заклади, ринки, ресторани, ломбарди, вокзали тощо); виявлення, вивчення та нейтралізація умов, сприятливих для вчинення злочинів; встановлення фактів вчинення злочинів, особливо тих, що мають латентний характер, відшукування предметів, які можуть бути речовими доказами; виявлення осіб, які задумують, готують або вчинили злочини, та їх зв’язків; виявлення осіб, які ведуть антисуспільний спосіб життя, за ознаками зовнішності, кримінальної поведінки; перевірка відомостей, що надходять до органів Національної поліції України.; виявлення і фіксація дій осіб з кримінального середовища, якщо це має значення для попередження, припинення і розкриття злочинів; негласне збирання даних про осіб, підозрюваних у злочинній діяльності, або про тих, яких готують до негласного співробітництва з ; виявлення місць концентрації та можливої появи кримінально–злочинних елементів; виявлення і затримання осіб, які переховуються від слідства, суду і відбування покарання, розшук осіб, які зникли безвісти.