bigmir)net TOP 100

Правовідносини в сфері ОРД.

Аналізуючи оперативно-розшукову діяльність, як самостійну державно-правову функцію, можна дійти висновку, що в ній реалізуються самостійні, не врегульовані іншими галузями права, оперативно-розшукові відносини, котрі, на мій погляд, можна визначити як такі, що врегульовані законодавством про ОРД і відомчими нормативними актами, що виникають, розвиваються і припиняються у сфері зазначеної діяльності, за допомогою яких реалізуються повноваження органів й осіб, що її проводять, та здійснюється захист прав, свобод і законних інтересів людини.

На сьогодні важливим є наукове пізнання механізму виникнення, правового регулювання та припинення оперативно-розшукових правовідносин, способу їхнього впливу на суспільні зв'язки, права та обов'язки суб'єктів оперативно-розшукової діяльності і громадян, які стали учасниками цих правовідносин.

Правовідносини в ОРД носять комплексний, двосторонній, а в деяких випадках і багатосторонній характер. їх умовно можна поділити, за їх призначенням, на наступні групи:

- правовідносини, що виникають між суб'єктами ОРД, усередині між собою та серед різних оперативних підрозділів правоохоронних органів, яким надано право здійснювати ОРД чи які виконують правоохоронні функції (внутрішні, системні правовідносини). Мають управлінський характер, характерні горизонтально-вертикальні стосунки;

- правовідносини, що виникають між суб'єктами ОРД (оперативними підрозділами) та різними державними та недержавними установами, організаціями, підприємствами, засобами масової інформації і подібними структурами, у зв'язку зі здійсненням ОРД;

- правовідносини, що виникають між суб'єктами ОРД та особами, які залучаються до виконання завдань ОРД на конфіденційній та інших основах;

- правовідносини, що виникають між суб'єктами ОРД та особами, які потрапили до поля зору оперативних підрозділів з інших причин - задумують, готують чи вчиняють злочини, підозрюються у вчиненні злочинів, ухиляються від кримінального судочинства, безвісти відсутні і таке подібне. Мають зовнішню спрямованість та носять адміністративний характер;

- правовідносини, що виникають у процесі використання оперативно-розшукових сил, засобів, методів та способів вирішення оперативно-розшукових задач для боротьби зі злочинністю та документуванню злочинної діяльності;

- правовідносини, що виникають у процесі проведення спеціальних ОРЗ;

- правовідносини, що виникають в процесі переведення оперативно-розшукової інформації із площини конспіративного провадження в офіційне;

- правовідносини, що виникають у процесі проведення наукових досліджень у сфері ОРД та здійснення підготовки та навчання оперативного складу правоохоронних органів, який допускається до ОРД