bigmir)net TOP 100

Стаття 6. Підстави для проведення оперативно-розшукової
діяльності


Підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є:

1) наявність достатньої інформації, одержаної в установленому
законом порядку, що потребує перевірки за допомогою
оперативно-розшукових заходів і засобів, про:
- злочини, що готуються;
- осіб, які готують вчинення злочину;
- осіб, які переховуються від органів досудового
розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування
кримінального покарання;
- осіб безвісно відсутніх;
- розвідувально-підривну діяльність спецслужб іноземних
держав, організацій та окремих осіб проти України;
- реальну загрозу життю, здоров'ю, житлу, майну працівників
суду і правоохоронних органів у зв'язку з їх службовою діяльністю,
а також осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві,
членів їх сімей та близьких родичів, з метою створення необхідних
умов для належного відправлення правосуддя; співробітників
розвідувальних органів України у зв'язку із службовою діяльністю
цих осіб, їх близьких родичів, а також осіб, які конфіденційно
співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами
України, та членів їх сімей з метою належного здійснення
розвідувальної діяльності
{ Пункт 1 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, N 2246-III
( 2246-14 ) від 18.01.2001, N 3111-III ( 3111-14 ) від 07.03.2002;
в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

2) запити повноважних державних органів, установ та
організацій про перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до
державної таємниці і до роботи з ядерними матеріалами та на
ядерних установках, а також осіб, яким надається дозвіл на
перебування без супроводу в контрольованих та стерильних зонах,
зонах обмеженого доступу, що охороняються, та критичних частинах
таких зон аеропортів;
{ Пункт 2 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2246-III ( 2246-14 ) від 18.01.2001, N 1965-VIII
( 1965-19 ) від 21.03.2017 }

3) потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах
безпеки суспільства і держави;

4) наявність узагальнених матеріалів центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, отриманих
в установленому законом порядку.
{ Частину першу статті 6 доповнено пунктом 4 згідно із Законом
N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

Зазначені підстави можуть міститися в заявах, повідомленнях
громадян, посадових осіб, громадських організацій, засобів масової
інформації, у письмових дорученнях і постановах слідчого,
вказівках прокурора, ухвалах слідчого судді, суду, матеріалах
правоохоронних органів, у запитах і повідомленнях правоохоронних
органів інших держав та міжнародних правоохоронних організацій, а
також запитах повноважних державних органів, установ та
організацій, визначених Кабінетом Міністрів України, про перевірку
осіб у зв'язку з їх допуском до державної таємниці, до роботи з
ядерними матеріалами та на ядерних установках.
{ Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2246-III ( 2246-14 ) від 18.01.2001, N 2397-VI ( 2397-17 ) від
01.07.2010; в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від
13.04.2012 }

Забороняється приймати рішення про проведення
оперативно-розшукових заходів при відсутності підстав,
передбачених у цій статті.