bigmir)net TOP 100
gallery/місце події


 Складання словесного портрету
Словесний портрет

Негласне розпізнання за ознаками та прикметам зовнішності дозволяє встановити групову належність об’єкту розпізнання. Мова йде про групові ознаки, за допомогою яких можна визначити відносність виявленої особи до категорії осіб, що становлять оперативний інтерес чи конкретного явища, обставини підготавлюємого чи вчиненого злочину. В основі розпізнання лежать загальні ознаки поведінки, які найбільш характерні для осіб, що становлять оперативний інтерес. Психологічно розпізнання складається з двох частин, з двох процесів. Першим з них є з’ясування певних ознак об’єкта, що завершується створенням уявного образу даного об’єкта. Другим процесом є практичне використання з’ясованих ознак і створеного образу для виявлення даного об’єкту серед інших схожих об’єктів. Розпізнання досягається в результаті порівняння, співставлення об’єктів, за якими велося спостереження з уявним образом об’єкта, що розшукується.
Необхідно виділити три групи ознак, на які треба звертати увагу з метою детального з’ясування характерних рис особи, що розшукується й творення уявного його образу, що в свою чергу дозволить швидко розпізнати саме ту особу, яка цікавить оперативного працівника.
До таких ознак відносяться:
1. Ознаки, що дозволяють виділити особу з великої кількості людей (ознаки статі, віку, зросту, будови тіла, національно-расового типу зовнішності, ходи, крупних деталей одягу тощо).Знання даних ознак дозволить розпізнати об’єкт на значній відстані, у великій групі людей.
2. Ознаки, що домінують у зовнішньому вигляді людини, найбільш наглядні, які запам’ятовуються при близькому контакті з ним. Серед таких необхідно виділити і на які необхідно звертати увагу – на явну асиметрію в будові голови, обличчя і його елементів, характерний вираз обличчя, особливості одягу та інших елементів зовнішності. Процес запам’ятовування другої групи ознак проходить як і перший( уважно оглянувши об’єкт спостереження оперативний працівник виділяє в людині все найбільш незвичайне, все, що найбільш примітне, ярке, те, що найбільш видається в очі, Дана група ознак дає можливість конкретизувати зовнішність.
3. Ознаки, що індивідуалізують зовнішність людини. За цими ознаками здійснюється кінцева оперативна ідентифікація. Звертаючись до них, оперативний працівник переходить до запам’ятовування дрібних деталей у вигляді людини.
Оперативне розпізнання в процесі особистого пошуку забезпечується, як правило, комплексним застосуванням різних оперативно-розшукових засобів, з метою отримання інформації, необхідної для порівняння виявлених ознак з ознаками, які відомі оперативному працівнику. Так, спостерігаючи за особами, що перебувають на зупинці громадського транспорту, оперативний працівник, по певним ознакам може виділити з загальної маси людей тих, які готуються до скоєння кишенькової крадіжки.
В залежності від якості, повноти ознак особи, що розшукується з метою його розпізнання, вживає різні прийоми, основними з яких є:
 розпізнання осіб, що розшукуються, за ознаками їх зовнішності, що записані зі слів потерпілих, очевидців та інших громадян;
 розпізнання осіб, що розшукуються, за фотокарткою;
 розпізнання особи, що вчинила злочин, за наявністю в неї предметів, що мають чіткі ознаки;
 розпізнання особи, причетної до злочину за одягом, що підібраний явно не за статурою, явно не за сезоном чи іншими ознаками невідповідності;
 розпізнання особи, причетної до злочину, за вивертом;
 розпізнання особи за особливостями мови, жаргону, акценту, дефектом вимови.
Немаловажливе значення для розпізнання мають татуювання. Вміння розшифрувати татуювання дає можливість безпомилкового визначення особи до тієї чи іншої групи правопорушників, наявності судимостей за певні види злочинів, його нахили, професії у минулому.
Словесний портрет — це метод опису людини з метою її ідентифікації за ознаками зовнішності. Словесний портрет як єдиний метод класифікації та опису зовнішніх ознак людини з метою розшуку і ототожнення був розроблений наприкінці ХІХ ст. А. Бертільйоном (Франція) і удосконалювався потім іншими криміналістами. Застосовується в оперативно-розшуковій, слідчій і експертній практиці.
Головними принципами словесного портрета є повнота і систематичність опису. Принцип повноти полягає в докладному описі зовнішньої анатомії, функціональних ознак (постава, хода, жестикуляція, міміка, мовлення, манера поведінки) і одягу. Принцип систематичності означає: 1) певну черговість опису окремих груп зовнішніх ознак; 2) послідовність опису кожної групи зовнішніх ознак за правилом «від загального — до окремого», «зверху донизу»; 3) обов’язкове використання спеціальної термінології.
Словесний портрет використовується для: 1) розшуку невідомих злочинців за їх прикметами; 2) розшуку осіб, які переховуються від слідства і суду, втекли з місць позбавлення волі; 3) розшуку безвісти зниклих осіб; 4) встановлення загиблих осіб за неупізнаними трупами; 5) перевірки осіб, заарештованих на слідстві, у суді, у місцях виконання покарань; 6) проведення впізнання живих осіб і трупів; 7) проведення огляду; 8) експертизи фотозображень з метою ототожнення особи; 9) перевірки документів, що посвідчують особу; 10) проведення оперативно-розшукових заходів.
Всі ознаки зовнішності поділяють на групи: анатомічні (характеризують зовнішню будову тіла людини: зріст, статуру, форму голови, риси обличчя тощо); функціональні (рухові, мовні та інші функції, які виявляються зовнішньо, у тому числі поведінки: хода, постава, жестикуляція, міміка, голос, звички та ін.); прикмети одягу, взуття та інших предметів, що носилися постійно.
Дані зовнішності людини, що підлягають опису. При характеристиці загальнофізичних зовнішніх даних описуються стать (чоловіча, жіноча) та вік (визначається за документами, на вигляд або шляхом освідування). Демографічні дані охоплюють відомості про расу, національність, народність, етнічну групу. При характеристиці анатомічних даних використовуються такі показники, як розміри, контури (форма), положення, колір. Розміри вказуються зазвичай не в абсолютних цифрах, а щодо інших частин (деталей) тіла і передаються через такі поняття, як малий, середній, великий; низький, середній, високий; довгий, середній, короткий; вузький, середній, широкий; глибокий, середній, дрібний; ттий, середній, тонкий. Контур описується за подібністю з геометричними фігурами, а форма — щодо форм поверхні (або за аналогією з загальновідомими предметами).
Система опису прикмет зовнішності людини
(словесний портрет)
(необхідне підкреслити, вписати)
1. Стать
2. Вік 3. Зріст: високий (175 см і вище), середній (160–174 см), низький (до 160 см)
(Дані для жінок зменшуються на 5 см)
Статура:
4. Сухорлявий, середньої повноти, повний, гладкий.
5. Плечі: горизонтальні, підняті, опущені.
6. Обличчя за формою
овальне
кругле
прямокутне
трикутне
ромбоподібне
У профіль
7. Обличчя за кольором: бліде, смагляве, червоне
8. Особливості обличчя: кавказький тип, монгольський тип, середньоазіатський тип, європейський тип
9. Чоло за висотою:
високе
середнє
низьке
за шириною, за формою
Чоло за положенням:
відхилене назад
вертикальне
нахилене вперед
Особливості: великі лобові бугри, велике виступання надбрівних дуг,
10. Брови за формою: прямі, дугоподібні, звивисті.
за шириною, за протяжністю
11. Брови за висотою (відносно очей): високі, середні, низькі.
За положенням
Особливості брів: 12. Очі:
за положенням очної западини за формою
Світлі: блакитні, сірі, зелені, жовті.
Темні: карі, чорні.
Особливості очей:
Очі великі, очі малі, примруження очей.
Витрішкуваті очі, очі глибоко сидячі, носить окуляри:
13. Ніс: за шириною, глибина перенісся, за формою кінчика, носова перегородка великий, середній, малий
За формою спинки:
увігнутий
прямий
опуклий
звивистий
з горбочком
Основа носа: піднята, горизонтальна, опущена.
Особливості носа:
14. Рот: великий, середній, малий; ротова щілина за положенням, за контуром

Кути рота:

опущені
підняті
Особливості рота:
15. Губи: тті, середньої товщини, тонкі.
За положенням:
виступання
нижньої губи
виступання
верхньої губи
рівномірне виступання
обох губ
Особливості губ:
16. Підборіддя
за положенням:
виступаюче
скошене
вертикальне
за формою, за висотою, за шириною
Особливості підборіддя: роздвоєність, глибока ямка на підборідді, поперечна борозна на підборідді,
17. Вуха за формою:
трикутні
овальні
круглі
прямокутні
завиток, противозавиток Вуха за положенням:
Відтопиреність загальна, відтопиреність верхня, відтопиреність нижня.
Зрослі мочки, прилягання лівого вуха, прилягання правого вуха.
Мочки:
18. Волосся на голові: за довжиною, лінія росту волосся
За формою: прямі, хвилясті, звивисті.
За кольором: біляві, руді, світло-русяві, темно-русяві, чорні, сиві, пофарбовані у світлий тон, пофарбовані в темний тон, пофарбовані в червоний тон,
Лобова лисина, тім’яна лисина, макушечна лисина, повне облисіння, залисини, борода, вуса, бакенбарди, коса.
Форма зачіски
Вуса
Борода
19. Голос: дзвінкий, глухий, сильний,
Вимова: ясна, невиразна, говорить з акцентом,
Шепелявить, гаркавить, заїкається.
Говорить швидко, говорить повільно.
20. Розмір ніг (взуття): до 35 розміру, 36—37, 38—39, 40—41, 42—43 і більше.
21. Особливі прикмети розшукуваного:
Статури:
Кінцівок: рук:
ніг:
пальців:
Зовнішності:
Зуби: відсутність зубів, дефекти зубів,
(описати стан зубів: рівні, криві, рідкі, великі,
дрібні, білі, які зуби відсутні, наявність коронок, мостів,
протезів тощо)

Шкірний покрив: шрами, опіки, родимі плями (родимки), сліди віспи, бородавки, прищі на обличчі, веснянки, зморшки на обличчі.

Зазначити розташування, розмір і конфігурацію
Татуювання: дати, окремі букви, текст, малюнки, птахи, звірі, сонце, карти, серце, ніж, кинджал, хрест, людина, каблучка, браслет, часи, квіти, авіаційна тема, морська тема, релігійна тема.

Місце розташування татуювання: права рука, ліва рука, груди, спина, ноги, інша частина тіла.

Зміст і точне місце розташування (описати)
22. Особливості функціональних ознак: ходить швидко, ходить повільно, ходить перевалюючись, ходить за допомогою палиці, кульгає,
Характерні риси: жестикулює, багата міміка, вживає характерні слова, звороти, словосполучення, вигуки, національні слова.

23. Навички, схильності

24. Стан здоров’я (коли і де лікувався, чи має хронічні хвороби, чи одержував пенсію тощо) 25. Психологічні особливості:
темперамент

особливості характеру _________________________________

вольові якості ________________________________________

У словесному портреті вказуються особливі й разючі прикмети. Особливі прикмети — це відмітні особливості, які мають цінність для ідентифікації людини за ознаками зовнішності (татуювання, родимки, шрами). Особливі прикмети, які легко доступні спостереженню і звертають на себе увагу, дуже помітні, впадають в очі, називаються разючими прикметами.

До особливих прикмет належать татуювання — наколоті особливою фарбою візерунки на тілі.

Татуювання має поширення переважно серед злочинців. У злочинному середовищі татуювання називають «картинкою», «наколкою», «прошивкою» або «регалкою». Існують різноманітні способи нанесення татуювання. Найпоширенішим способом, що використовується у місцях позбавлення волі, є застосування 2—3 голок, спеціальних штампів, пресів із зображеннями. Як барвник застосовують туш, графіт, ультрамарин, чорнило. Великого поширення набули татуювання з зображеннями хрестів і перснів на пальцях рук, могильних пагорбів і церковних куполів, морського якоря, жінок, карт. Трапляються татуювання у вигляді цифр («1981», № 43), окремих букв і абревіатур («зло», «туз», «клен»), слів («люблю», «пам’ятаю»), виразів («Дружина полає і простить, коханка ж — відомстить»). Окремі татуювання наносяться в примусовому порядку. Татуювання у вигляді малюнків (або інших зображень), як правило, мають певний прихований зміст, а саме: можуть вказувати на становище в злочинному середовищі, належність до злочинної діяльності, судимість і терміни покарання, злочинний досвід і ступінь кваліфікації, належність до певної категорії злочинців, спосіб учинення злочину, знаряддя злочину. Татуювання мають важливе ідентифікаційне значення, використовуються з метою кримінальної реєстрації злочинців та в оперативно-розшукових цілях.