bigmir)net TOP 100

Службово-пошукові собаки як засіб оперативно–розшукової діяльності: організація і правила застосування службових собак у боротьбі зі злочинністю та охороні громадського порядку
У підрозділах для забезпечення охорони громадського порядку, у боротьбі зі злочинністю, а також з метою вирішення інших оперативно-службових завдань, покладених на МВС, використовуються спеціально підготовлені службові собаки (розшукові - для розшуку по запахових слідах осіб, які вчинили злочин, для проведення вибірки людини і речі, пошуку речових доказів і стріляних гільз; спеціальні - для пошуку і виявлення вибухових речовин, зброї і набоїв, наркотичних засобів, закопаних (захованих) трупів; патрульно-розшукові - для використання в охороні громадського порядку; конвойні - для припинення втечі й затримання осіб, які втекли з-під варти; вартові - для охорони спеціальних установ і об'єктів ).
Застосування службових собак як спецзасобу здійснюється відповідно до законодавства України. До роботи із застосуванням службових собак допускаються лише працівники поліції, які пройшли кінологічну підготовку у відповідних навчальних закладах і отримали позитивні результати під час складання необхідних заліків. Право застосування службових собак надається кінологам, які несуть з ними службу.
З метою належного розкриття злочинів по «гарячих слідах» у КЦ та при чергових частинах у складі слідчо-оперативних груп міськрайвідділів (за можливості) організовується цілодобове чергування кінологів з підготовленими та закріпленими за ними службовими собаками для виїзду на місця подій.
У міськрайвідділах службові собаки утримуються в спеціально обладнаному приміщенні (вольєрі).
У разі залучення кінолога зі службовим собакою до складу слідчо-оперативної групи та інших нарядів поліції йому проводиться інструктаж щодо порядку несення служби і правил застосування службового собаки.
Забороняється використовувати службових собак не за призначенням, непідготовлених, які втратили свої службові якості або хворі.
Дозвіл на звільнення собаки від служби через хворобу за наявності письмового висновку ветеринарного лікаря дає черговий органу Національної поліції України., а в разі відсутності висновку - відповідальний по .
При використанні службових собак на стаціонарних постах дорожньо-патрульної служби та контрольних постах поліції обладнується місце для їх тимчасового утримання.
Доставлення кінологів зі службовими собаками до місця події чи проведення інших заходів, а також повернення забезпечується автотранспортом КП або чергової частини підрозділу , або інших зацікавлених підрозділів органів Національної поліції . У разі слідування кінолога зі службовим собакою в пішому порядку до місця несення служби і підчас повернення собака має перебувати ліворуч від кінолога на короткому повідку без намордника.
У разі виклику кінолога зі службовим собакою огляд місця події до їх прибуття не проводиться, крім випадків, за яких необхідно зберегти речові докази та інші предмети, що мають значення у справі, або в екстремальних випадках (повінь, пожежа, можлива зміна обставин, знищення слідів тощо).
Доцільність застосування службового собаки визначається кінологом разом із слідчим чи старшим слідчо-оперативної групи на підставі даних, установлених під час огляду місця події.
Давність учинення злочину та погодні умови не виключають можливості застосування службових собак.
Збір запахових слідів і предметів для застосування розшукових собак чи собак-ідентифікаторів на місці вчинення злочину здійснюється з дозволу керівника огляду місця події після його фотографування. Факт вилучення запахових слідів і засіб їх консервації працівники слідчо-оперативної групи фіксують у протоколі огляду місця події, про що складають окремий протокол.
Кінолог на місці події:
 визначає межі огляду місця події і порядок його проведення з метою виявлення слідів і предметів, які мають значення для застосування розшукового собаки;
 уживає заходів для затримання особи, яка вчинила злочин, шляхом застосування розшукового собаки по слідах, речах і предметах, залишених на місці події, а також з метою пошуку предметів, які мають значення для розкриття і розслідування злочину;
 бере участь під час блокування місця злочину, його огляду, виявлення шляхів відходу злочинця;
 бере участь під час огляду місця події, вивчає обставини і характер події, установлює час учинення злочину, кількість злочинців, їх прикмети і напрямки руху, визначає інші фактори, які мають значення для розшуку злочинців по «гарячих слідах»;
 позначає прапорцями місця виявлення на шляху слідування розшукового собаки предметів і речей, які можуть бути використані для пошуку злочинця, із застосуванням службового собаки в ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, за необхідності приймає участь у вилученні предметів і речей, у межах компетенції уживає заходів до їх збереження;
 доводить до керівника слідчо-оперативної групи інформацію про можливе походження і використання для розкриття злочину різноманітних запахоносіїв (слідів, предметів), виявлених на місці події або на шляху руху злочинців;
 з метою виявлення підстав для застосування розшукового собаки разом з іншими працівниками поліції оглядає місця біля вікон, дверей, парканів, газонів, грядок, а також територію, прилеглу до місця події, на якій запахи слідів зберігаються довше;
 обстежує шляхи руху злочинців після з'ясування обставин учинення злочину і вивчення обстановки місця події, визначає спосіб застосовування розшукового собаки;
 використовуючи отриману інформацію, застосовує розшукового собаку для розшуку злочинця за його запаховими слідами;
 обстежує за допомогою розшукового собаки місця можливого укриття злочинця (горища і підвали прилеглих будівель, незамкнені сховища, лісопаркові зони, кар'єри тощо);
 за допомогою розшукового собаки здійснює обшук місцевості або приміщень для виявлення речових доказів або осіб, які переховуються;
 разом з іншими працівниками поліції бере участь у встановленні і затриманні осіб, причетних до вчинення злочину. За необхідності застосовує собаку для вибірки осіб, підозрюваних у вчинені злочину;
 застосовує собаку для затримання в разі спроби злочинця втекти або чинити опір;
 за відсутності можливостей застосування службового собаки або втрати ним сліду діє за вказівкою керівника групи.
У разі виявлення на місці події слідів кількох злочинців розшуковий собака застосовується по кожному з цих слідів або одночасно застосовується кілька розшукових собак.
У випадках тривалого переслідування злочинця (5 - 10 км) необхідно застосовувати іншого розшукового собаку від того місця, де попередній собака припинив упевнено відпрацьовувати слід.
Розшукові собаки можуть застосовуватися по "зворотному сліду" (маршрут переміщення злочинця чи потерпілого до місця події) для встановлення місцезнаходження потерпілого або злочинця до вчинення злочину.
Службові собаки використовуються на довгому чи короткому повідках, у наморднику та без нього залежно від конкретної ситуації. Для відпрацювання сліду розшукового собаку тримають на довгому повідку без намордника. У разі необхідності (наприклад, для відпрацювання сліду в лісі) собаку пускають без повідка та нашийника (шлеї).
Якщо собака, пройшовши невелику відстань, утратив слід, кінолог повертається до місця події і знову застосовує його, попередньо впевнившись у правильності визначення вихідної точки. У порядку підсилювання запаху собаці дають обнюхати предмети чи речі, залишені злочинцем на місці події (головний убір, взуття, рукавичка тощо).
Під час роботи собаки по сліду працівники слідчо-оперативної групи рухаються за кінологом на відстані 20 – 25 кроків, оглядаючи прилеглу місцевість з метою виявлення слідів, знарядь злочину та інших предметів, які можуть стати доказами, а також для попередження нападу.
У разі відсутності на місці події видимих слідів злочинця собаку пускають на обшук місцевості для самостійного пошуку запахового сліду. Перед застосуванням собаки необхідно впевнитися (шляхом опитування свідків чи потерпілих), що в місці обстеження після вчинення злочину нікого не було.
Службові собаки використовуються для проведення вибірки людини з групи людей по запаху слідів, залишених на місці вчинення злочину або загубленої на шляху слідування речі.
З метою проведення вибірки речі службові собаки застосовуються у випадку ідентифікації запаху, залишеного на місці злочину.
Службові собаки застосовуються під час затримання осіб, які чинять замах на злочин або його вчинили та намагаються втекти.
Порядок застосування собак у таких випадках визначається планом оперативно-розшукових заходів, а на місці - старшим оперативної групи (старшим наряду патруля).
Під час проведення операції із затримання озброєного злочинця кінолог повинен бути в захисному куленепробивному жилеті і шоломі.
Якщо правопорушник чинить опір або намагається втекти, кінолог за командою старшого оперативної групи або в разі крайньої необхідності самостійно пускає собаку на затримання.
Для затримання правопорушника службовий собака пускається без нашийника, повідка та намордника, як правило, після попередження не менше двох разів українською та російською мовами: «Стій (Виходь)! Пускаю собаку!». При значній відстані або зверненні до великої групи людей попередження робиться з використанням гучномовця або інших пристроїв для підсилення голосу. За таких випадків кінолог повинен надати час, достатній для припинення злочину (правопорушення) та виконання наказу. При спробі вчинення збройного нападу на працівників поліції, громадян або охоронювані об'єкти, затриманні особливо небезпечних або озброєних злочинців, звільнення заручників собаку пускають без попереджувального окрику.
Під час затримання особливо небезпечних, озброєних злочинців слід застосовувати кілька добре натренованих службових собак, які не бояться пострілів і мають добру хватку. Для уникнення втрати собаки не слід пускати його на затримання правопорушника, якщо останній знаходиться в схованці та відстрілюється. У такому випадку необхідно відволікти вогонь в інший бік, а собаку пускати з тилу чи флангу або дочекатися відходу злочинця.
Забороняється пускати собаку на затримання, якщо в цей момент між собакою і правопорушником перебуває стороння особа (особи), а також якщо злочинні дії або опір правопорушника вже припинено. Забороняється також застосовувати службових собак під час припинення незаконних зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій ненасильницького характеру, які не порушують роботу транспорту, зв'язку, підприємств, установ і організацій.
У разі проведення операції із затримання правопорушника в жилому приміщенні собака пускається на затримання за вказівкою старшого групи, але за умови впевненості, що в даному приміщенні відсутні сторонні особи.
Собака пускається на затримання з відстані, яка забезпечує ефективність затримання, особисту безпеку членів оперативної групи та інших непричетних до вчиненого злочину осіб.
З метою більш ефективних дій оперативної групи при затриманні озброєної особи допускається одночасне застосування службового собаки і спеціальних хімічних засобів. Для захисту від впливу хімічних речовин, диму, чадного газу тощо кінолог, собака та інші працівники поліції діють у спеціальних автономних системах дихання.
Забороняється застосовувати службових собак:
 до жінок з явними ознаками вагітності, осіб літнього віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків учинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, працівників поліції, або збройного нападу чи збройного опору;
 у приміщеннях та на земельних ділянках, закріплених за дипломатичними, консульськими та іншими представництвами іноземних держав, за винятком випадків, коли від їх представників надійде прохання або дозвіл застосувати собак проти правопорушників;
 у дитячих і лікувальних закладах;
 у громадських місцях та навчальних закладах, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.
Після застосування службових собак проводиться огляд приміщень і місцевості з метою виявлення осіб, які могли б отримати випадково тілесні ушкодження.
Особи, затримані за допомогою службового собаки, ретельно оглядаються. При цьому вживаються заходи безпеки від нападу затриманого. Собаку за командою «Охороняй!» залишають на відстані у 2 чи 3 кроки від затриманого для контролю за його поведінкою. У разі нанесення собакою сильних укусів затриманому працівники поліції зобов'язані надати йому долікарську допомогу і викликати медичних працівників.
Застосування службового собаки вважається результативним, якщо собака під час проведення оперативно-розшукових заходів або слідчих дій, обходів, патрулювання, оглядів місцевості, транспорту, будівель, приміщень та інших об'єктів знайшов та затримав злочинця, знайшов викрадене майно, знаряддя злочину, вибухонебезпечні речовини (предмети), зброю, боєприпаси, наркотичні і психотропні речовини, людські трупи та останки або інші речові докази, привів до місця, де знаходився злочинець до чи після вчинення злочину (будинок, квартира, місце посадки на транспорт), або надав реальну можливість іншим службам установити або затримати злочинця.
Під час конвоювання злочинця в пішому порядку кінолог із собакою прямує за конвойованим на відстані 2 чи 3 м, забезпечує нагляд за ним, при цьому між конвоїром, собакою і конвойованим не повинні знаходитись інші учасники наряду. Собака за командою: «Поряд!», «Охороняй!» - прямує зліва на короткому повідку чи без нього, без намордника, контролюючи дії затриманого. При конвоюванні злочинця в автомобілі та інших транспортних засобах кінолог із собакою розміщуються в місці, з якого зручніше вести нагляд за конвойованим і швидко застосувати собаку в разі спроби вчинення втечі або нападу на конвой.
Узимку для запобігання обмороженню, застуди і загибелі службових собак слід уникати пересування і патрулювання з ними на відкритих автомобілях, в умовах низьких температур тощо. При температурі вище +30 і нижче –20о C тривалість роботи собак на вулиці не повинна перевищувати 4 годин. Під час роботи собак у таких умовах щогодини необхідно робити перерви на 10 – 15 хв., під час яких службовому собаці треба дати воду або розтерти мочку носа.
Патрульно-розшукові собаки можуть використовуватися для охорони затриманих та осіб, які перебувають під вартою, а також під час проведення слідчих дій за їх участю.
Під час патрулювання собака повинен знаходитися ліворуч від кінолога на короткому повідку без намордника. Для обшуку місцевості чи приміщення собаку пускають без нашийника і намордника. Кінолог повинен тримати собаку на відстані свого поля зору. У підвалах та неосвітлених приміщеннях кінолог керує роботою собаки голосом без візуального контакту.
Забороняється патрулювання зі службовими собаками без намордника в місцях з масовим скупченням людей, у потягах, передавати собак іншим особам та залишати їх без нагляду під час патрулювання.
Підготовлені спеціальні собаки застосовуються під час проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих дій, розкриття злочинів, пов'язаних з крадіжками, незаконним виготовленням, зберіганням, збутом, придбанням наркотичних засобів, вибухівки, зброї та набоїв до неї.
Собак використовують під час обшуку місцевості, аеропортів, залізничних і автостанцій, станцій метрополітену, морських і річкових портів, житлових, підсобних, поштових приміщень, камер схову, транспортних засобів (літаків, плавзасобів, потягів, автобусів, вантажних, легкових автомобілів тощо), людини, а також з метою виявлення вибухових приладів чи вибухових речовин, вогнепальної зброї, набоїв, наркотичних засобів.
У ході проведення обшуку спеціальні собаки повинні знаходитися на повідку або без нього, залежно від ситуації, без намордника.
Застосування спеціальних собак для пошуку вибухівки та вибухових пристроїв дозволяється лише в присутності працівників вибухотехнічної служби. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів чи предметів зі схожими запахами забороняється торкатися їх та переміщати. Виявлені предмети необхідно позначити прапорцями або контрольними стрічками, ужити заходів для їх захисту від механічних ушкоджень.
Службові собаки для пошуку та установлення місцезнаходження трупів (людських останків) використовуються під час перевірок оперативної інформації про вчинення вбивства з подальшим приховуванням трупа, а також у разі виявлення розчленованого трупа для пошуку інших частин тіла.
Після закінчення роботи службового собаки кінолог складає акт (у двох примірниках, з яких один залучається до матеріалів кримінального провадження, другий – зберігається в кінологічному підрозділі) про його застосування або рапорт про невикористання службового собаки, з обов'язковим зазначенням причин їх невикористання. Довідка про результати застосування службового собаки заповнюється особою, якій доручено проведення досудового розслідування, та, не пізніше десяти діб після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, підлягає направленню до кінологічного центру органу Національної поліції України.. Результати виїзду (виходу) кінолога зі службовим собакою заносяться до журналу обліку виїздів кінологів, що знаходиться в черговій частині підрозділу або на КЦ.
За кінологом наказом начальника КП закріплюється один службовий собака (у виключних випадках - два). На час тривалої хвороби або вибуття кінолога у відпустку його собака для годування та догляду закріплюється за іншим працівником КП. Передача службового собаки для постійної роботи іншому кінологу проводиться в присутності керівника КП або особи, яка його заміщає, та ветеринара. Передача оформляється на підставі акта ОЗ-1 (бюджет) «Акт прийняття-передачі основних засобів», один примірник якого передається до фінансового підрозділу для ведення обліку. В акті зазначається стан здоров'я собаки, ступінь його вгодованості і натренованості за профілем використання. У разі переведення кінолога до іншого підрозділу органів Національної поліції можливе направлення закріпленого за ним службового собаки. Під час передачі службового собаки в інший КП відповідно до рапорту складається акт передачі службового собаки. Контроль за несенням служби нарядами поліції зі службовими собаками здійснюється згідно з вимогами нормативних документів МВС.
Успіх та результативність діяльності оперативних підрозділів органів Національної поліції щодо розкриття злочинів за допомогою службово–пошукових собак значною мірою залежить від добре налагодженої взаємодії між ними та іншими суб’єктами правоохоронної діяльності.

gallery/т.2