bigmir)net TOP 100

  Стаття 12.

  Соціальний і правовий захист працівників
  оперативних підрозділів


  На працівників, які здійснюють оперативно-розшукову
  діяльність, поширюються гарантії правового і соціального захисту,
  передбачені законами України про ці органи.

  Працівникам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність,
  надаються додаткові пільги в питаннях соціально-побутового та
  фінансового забезпечення в порядку, встановленому Кабінетом
  Міністрів України.

  При наявності даних про загрозу життю, здоров'ю або майну
  працівника та його близьких родичів у зв'язку із здійсненням ним
  оперативно-розшукової діяльності в інтересах безпеки України, або
  по виявленню тяжкого та особливо тяжкого злочину, або викриттю
  організованої злочинної групи оперативний підрозділ зобов'язаний
  вжити спеціальних заходів для забезпечення їх безпеки - зміна
  даних про особу, зміна місця проживання, роботи і навчання, інших
  даних у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
  { Частина третя статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 965-IV ( 965-15 ) від 19.06.2003, N 4652-VI ( 4652-17 ) від
  13.04.2012 }

  Не несе відповідальності працівник оперативного підрозділу,
  який заподіяв шкоду правам, свободам людини, інтересам держави під
  час здійснення оперативно-розшукової діяльності, перебуваючи у
  стані необхідної оборони, крайньої необхідності або професійного
  ризику, а так само у зв'язку із затриманням особи, в діях якої є
  ознаки злочину.