bigmir)net TOP 100

Стаття 11. Сприяння здійсненню
оперативно-розшукової діяльності


Органи державної влади, підприємства, установи, організації
незалежно від форми власності зобов'язані сприяти оперативним
підрозділам у вирішенні завдань оперативно-розшукової діяльності.
{ Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 965-IV ( 965-15 ) від 19.06.2003 }

За бажанням осіб їх співробітництво з оперативним підрозділом
може бути оформлено письмовою угодою з гарантуванням
конфіденційності співробітництва. Угоду про сприяння оперативним
підрозділам в оперативно-розшуковій діяльності може бути укладено
з дієздатною особою. Порядок укладання угоди визначається
Кабінетом Міністрів України.

Особи, які залучаються до виконання завдань
оперативно-розшукової діяльності, зобов'язані зберігати таємницю,
що стала їм відома. Розголошення цієї таємниці тягне за собою
відповідальність за чинним законодавством, крім випадків
розголошення інформації про незаконні дії, що порушують права
людини.

Забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових
завдань осіб, професійна діяльність яких пов'язана зі збереженням
професійної таємниці, а саме: адвокатів, нотаріусів, медичних
працівників, священнослужителів, журналістів, якщо таке
співробітництво буде пов'язано з розкриттям конфіденційної
інформації професійного характеру.
{ Частина четверта статті 11 в редакції Закону N 4652-VI
( 4652-17 ) від 13.04.2012 }