bigmir)net TOP 100

Функції ОРД.Питання про природу правових функцій оперативно-розшукової діяльності, їх взаємодії можна з повною мірою віднести до основних питань в теорії і практиці оперативно-розшукової діяльності. В реалізації прав і свобод людини, на які ніхто не вправі посягати, суттєве значення має оперативно-розшукове попередження і припинення дій, спрямованих на порушення чужих суб'єктивних прав, нанесення шкоди іншій особі, навколишньому середовищу тощо. Тобто в даному випадку мова йде про дотримання двох основних функцій ОРД – функції охорони і захисту.

Державно-правовою передумовою виникнення, формування й розвитку охоронної та захисної функцій оперативно-розшукової діяльності стала необхідність у забезпеченні державою охорони соціально-політичних та особистих прав і свобод людини, захисту державного і громадського майна від злочинних посягань, у зміцненні законності. Поряд із судом, прокуратурою та іншими правоохоронними органами держави оперативні підрозділи кримінальної міліції зобов'язані охороняти і зміцнювати правопорядок, тобто захищати певну систему суспільних відносин, урегульованих, закріплених, а інколи й покликаних до життя нормами права. Тим самим визначаються правовий характер і соціальна зумовленість функцій оперативно-розшукової діяльності.

На сучасному етапі вибір негласних сил, засобів і методів оперативно-розшукової діяльності слід розглядати у прямій залежності від сфери їхнього застосування, тобто тільки при виконанні завдань кримінальної політики - попередження, припинення, розкриття й розслідування злочину, розшуку злочинців, безвісти зниклих осіб. Поза рамками вказаних завдань оперативно-розшукова діяльність соціальної цінності не має. Застосування ж негласних сил, засобів і методів оперативно-розшукової діяльності соціально виправдане наявністю суперечностей, логікою конфронтації, ініціатором яких є не держава, а злочинні елементи, які вступили у конфлікт із законом і правилами соціального співжиття. Соціально-правовий аспект цього питання полягає в тому, що протидія злочинних елементів встановленому у суспільстві правовому порядку створює ситуацію, за якої відмова від оперативно-розшукових заходів (гласних і негласних пошукових, розвідувальних і контррозвідувальних) була б рівнозначною капітуляції перед антисуспільними елементами, визнанню безсилля держави та суспільства у вирішенні соціально-політичних питань, викоріненні злочинності та усуненні причин, що її породжують.

Звідси випливає принциповий висновок про те, що, створюючи і розвиваючи таку державно-правову інституцію, як оперативно-розшукова діяльність, держава виходить не тільки з міркувань необхідності, а й з основного конституційного принципу, що декларує утвердження та забезпечення прав і свобод людини як головний обов'язок держави.