bigmir)net TOP 100

ТЕРМІНОЛОГІЯ ОРД


ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Аудіоконтроль місця – оперативно-розшуковий захід, що полягає у здійсненні прихованої фіксації відомостей за допомогою аудіозапису в публічно доступних місцях, без відома їх власника або присутніх у цьому місці осіб, за наявності відомостей про те, що розмови або поведінка осіб у цьому місці, а також інші події, що там відбуваються, можуть містити інформацію, яка має значення для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності.
Аудіоконтроль особи – оперативно-розшуковий захід, що полягає в негласному прослуховуванні, відборі, фіксуванні та обробленні з використанням технічних та/або програмних засобів розмов особи або інших звуків, пов’язаних з її діяльністю, місцем перебування тощо.
Відеоконтроль місця – оперативно-розшуковий захід, що полягає у здійсненні прихованої фіксації відомостей за допомогою відеозапису в публічно доступних місцях, без відома їх власника або присутніх у цьому місці осіб, за наявності відомостей про те, що розмови або поведінка осіб у цьому місці, а також інші події, що там відбуваються, можуть містити інформацію, яка має значення для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності.
Відеоконтроль особи – оперативно-розшуковий захід, що полягає в негласному спостереженні та фіксації з використанням технічних та/або програмних засобів рухів, дій особи, пов’язаних із її діяльністю, місцем перебування тощо.
Виготовлення та використання несправжніх (імітаційних) засобів – це комплекс заходів, який полягає у виготовленні, зберіганні та використанні під час виконання завдань оперативно-розшукової діяльності документів, електронних ресурсів або інших засобів з повною чи частковою зміною основних даних про особу та вигаданими атрибутами документального оформлення підприємства, організації, окремого приміщення, транспортного засобу і легендою щодо їх призначення та діяльності з метою забезпечення виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації – оперативно-розшуковий захід, що полягає в організації оперативним підрозділом упровадження уповноваженої особи в організовану групу чи злочинну організацію під легендою прикриття для отримання відомостей, речей або документів, які мають значення для запобігання, виявлення чи розслідування злочинів (злочину), які вчиняються такими групами, або надання вказаних відомостей чи документів особою, яка є учасником організованої групи чи злочинної організації й на конфіденційній основі співпрацює з відповідним оперативним підрозділом.
Визначення ідентифікаційних або технологічних ознак радіоелектронного засобу – пошуковий захід, що полягає у негласному застосуванні технічних та/або програмних засобів для виявлення ідентифікаторів радіоелектронних засобів, у тому числі мобільних терміналів систем зв’язку, або інших радіоелектронних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого мобільного зв’язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються.
Зняття інформації з електронних інформаційних систем – оперативно-розшуковий захід, який полягає у негласному пошуку, виявленні шляхом програмного та/або технічного доступу, відборі, фіксації відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах, доступ до яких обмежується їх власником, володільцем або утримувачем, чи пов’язаний із подоланням системи логічного захисту.
Зняття інформації з каналів зв’язку (транспортних телекомунікаційних мереж) – оперативно-розшуковий захід, що полягає в негласному одержанні, фіксації із застосуванням відповідних технічних засобів, зокрема встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, обробці та відтворенні, у тому числі придатних для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки, різних видів сигналів, які передаються через будь-яку мережу передачі даних, що контролюються.
Контроль кореспонденції – оперативно-розшуковий захід, що полягає в негласному огляді та відборі поштових відправлень за ідентифікаційними ознаками в мережах операторів поштового зв’язку, незалежно від форм власності, її обробці, знятті копій чи отриманні зразків та інформуванні підрозділу-ініціатора для прийняття рішення щодо подальших дій.
Контрольована закупка – оперативно-розшуковий захід, що полягає в імітації придбання або отримання, у тому числі безоплатного, у фізичних або юридичних осіб незалежно від форми власності товару, який перебуває у вільному обігу, із метою викриття й документування факту готування до злочину або вчинення злочину, а також особи, яка його вчинила.
Контрольована поставка – оперативно-розшуковий захід із забезпечення контролю переміщення товарів, предметів і речовин, що є предметами злочину, пов'язаного з їх ввозом, транзитним переміщенням або вивозом за межі України, із метою викриття й документування факту готування до злочину або вчинення злочину, а також особи, яка його вчинила.
Конфіденційне співробітництво – взаємодія громадян з оперативними підрозділами правоохоронних органів або розвідувальних органів України, яка полягає у наданні ними на засадах добровільності систематичної законспірованої допомоги у вирішенні завдань оперативно-розшукової діяльності.
Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження – оперативно-розшуковий захід із виявлення та вилучення матеріальних носіїв інформації, що зберігають сліди готування до вчинення злочину, чи виявлення осіб, які до нього готуються, а також предметів, що стали об’єктами злочинних посягань, можуть сприяти виявленню суспільно небезпечного протиправного діяння або встановленню причетних до нього осіб, із метою їх наступного порівняльного дослідження без відома власника, у тому числі в публічно недоступних місцях.
Негласне співробітництво – спосіб залучення осіб до вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності, спрямований на виявлення або запобігання правопорушенням, отримання інформації про злочини, що готуються або вчинені, розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування покарання, безвісно зниклих, оперативного перекриття певних територій, об’єктів або осіб, покращення оперативної обізнаності в інтересах громадян, суспільства, держави.
Оперативна закупка – оперативно-розшуковий захід, що полягає в імітації придбання або отримання, у тому числі безоплатного, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності товару, обіг якого обмежений чи заборонений чинним законодавством, з метою викриття і документування факту готування або вчинення злочину та особи, яка його вчинила.
Оперативна установка – пошуковий захід, що полягає в діях службової особи оперативного підрозділу, спрямованих на збір інформації про особу, події або факти, які представляють інтерес для правоохоронних органів, шляхом оперативного опитування, ознайомлення з документами, наведення довідок із зашифруванням своєї приналежності до оперативних підрозділів правоохоронних органів.
Оперативне маркування предметів та речовин – оперативно-розшуковий захід, пов’язаний із негласним додаванням чи нанесенням на предмети або речовини спеціально виготовлених засобів, у тому числі хімічних та технічних, із метою відстеження руху промаркованих предметів та речовин, їх слідів та з’ясування інших обставин, що мають значення для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності.
Оперативне ототожнення осіб, предметів та речовин – пошуковий захід, що полягає у негласній ідентифікації об’єктів за окремими ознаками, властивостями та іншими даними, що їх характеризують.
Оперативні сили – це службові особи державних органів, уповноважених на здійснення оперативно-розшукової діяльності, які у повному обсязі або частково виконують оперативно-розшукову функцію, громадяни, з якими встановлено конфіденційне співробітництво на засадах добровільності, а також представники громадськості, які залучаються до виконання оперативно-розшукових завдань.
Оперативне опитування осіб за їх згодою – пошуковий захід, який полягає в одержанні від опитуваної особи за її згодою інформації, що може мати значення для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності, а також отримання даних від осіб про події та факти, що становлять оперативний інтерес.
Оперативний експеримент – оперативно-розшуковий захід, що полягає у контрольованому відтворенні реальної обстановки дій або подій з метою встановлення характеру поведінки в запропонованих умовах особи, стосовно якої отримано інформацію про її причетність до протиправної діяльності, для виявлення ознак підготовки злочину, засобів його вчинення, інших фактичних даних про її протиправну діяльність.
Оперативно-розшукова справа – форма концентрації та систематизації матеріалів на особу або групу осіб (у тому числі невстановлених), стосовно яких є достовірні дані про підготовку до вчинення злочину, або осіб, які розшукуються.
Оперативно-розшукове провадження – негласне здійснення комплексу оперативно-розшукових заходів стосовно особи або групи осіб (у тому числі невстановлених), що обґрунтовано підозрюються у підготовці до скоєння злочину, з метою запобігання його вчиненню, або з метою розшуку злочинця, який переховується від слідства чи суду, коли іншим шляхом досягти зазначених цілей неможливо або вкрай важко.
Оперативно-технічні (програмні) засоби – сукупність технічних та/або програмних засобів, спеціально призначених (розроблених, пристосованих, запрограмованих) для негласного одержання інформації під час оперативно-розшукової діяльності, виявлення, запобігання та припинення злочинів.
Особистий пошук – пошуковий захід, що полягає у безпосередньому застосуванні службовою особою оперативного підрозділу прийомів пошуку, розпізнання осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, негласного спостереження, оперативної установки й агентурної роботи для запобігання та викриття злочинів, розшуку зниклих осіб, осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, громадян, які пропали безвісти.
Отримання довідок – пошуковий захід, який полягає у відкритому збиранні інформації, у тому числі за допомогою запитів до підприємств, установ, організацій про осіб, які перевіряються на причетність у сприянні, підготовці, учиненні або участі в учиненні злочину, а також предмети чи відомості, що становлять оперативний інтерес.
Поліграфологічне опитування – пошуковий захід, що полягає у психофізіологічному тестуванні особи, стосовно якої отримано відомості про її можливу причетність до протиправної діяльності з використанням спеціальних технічних засобів та відповідних методик.
Радіопошук – пошуковий захід, що полягає у негласному застосуванні технічних засобів для дослідження визначеного діапазону радіочастот із метою виявлення радіоелектронних засобів, які можуть представляти інтерес як джерела інформації.
Спостереження за особою у публічно доступних місцях, з використанням технічних засобів спостереження та фіксації інформації – оперативно-розшуковий захід, що полягає у негласному візуальному спостереженні за фізичними особами для пошуку, фіксації і перевірки відомостей про особу та її поведінку, або тих, з ким ця особа контактує, у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографуванням, спеціальних технічних засобів для спостереження.
Створення пасток (квартир, офісів, автомобілів, електронних ресурсів) – це комплекс заходів, пов’язаний з легендованим використанням об’єктів та імітуванням ними певної діяльності, спрямований на встановлення злочинних намірів та документування протиправних дій осіб, які розробляються.
Суб'єкт оперативно-розшукової діяльності – оперативні підрозділи правоохоронних органів або розвідувальних органів України, їхні службові особи, що наділені державно-владними повноваженнями на проведення оперативно-розшукових заходів.
Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу – оперативно-розшуковий захід, що полягає в негласному застосуванні технічних та/або програмних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі кінцевого обладнання, активованого в мережах операторів рухомого (мобільного) зв’язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, та інших радіовипромінювальних пристроїв.
Установлення місцезнаходження електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) - оперативно-розшуковий захід, що полягає в негласному застосуванні технічних та/або програмних засобів для локалізації місцезнаходження електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), у тому числі кінцевого обладнання, активованого в загальнодоступній мережі Інтернет, без розкриття змісту повідомлень, що передаються.
Штатний негласний працівник – особа, яка займає штатну посаду в оперативному підрозділі та впроваджується під легендою прикриття у злочинне середовище, пов’язані з ним об’єкти та сфери діяльності, з метою виконання завдань оперативно-розшукової діяльності щодо боротьби зі злочинністю зі збереженням у таємниці достовірних даних про його належність до правоохоронних органів або розвідувальних органів України.
Оперативно-розшукові заходи:
1) негласне проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи;
2) аудіоконтроль особи;
3) контроль за телефонними розмовами;
4) відеоконтроль особи;
5) аудіоконтроль місця;
6) відеоконтроль місця;
7) спостереження за особою у публічно доступних місцях, з використанням технічних засобів спостереження та фіксації інформації;
8) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;
9) зняття інформації з електронних інформаційних систем;
10) контроль кореспонденції;
11) установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу;
12) контрольована поставка;
13) контрольована та оперативна закупка;
14) оперативний експеримент;
15) спостереження за річчю або місцем;
16) виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації;
17) оперативне маркування предметів та речовин;
18) негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження;
19) тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій (тимчасовий доступ до інформації про зв’язок);
20) створення пасток (квартир, офісів, автомобілів, електронних ресурсів);
21) установлення місцезнаходження електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів).
Пошукові заходи:
1) оперативна установка;
2) радіотехнічне обстеження;
3) поліграфологічне опитування;
4) розвідувальне опитування;
5) отримання довідок;
6) особистий пошук;
7) оперативне ототожнення осіб, предметів та речовин;
8) визначення ідентифікаційних та технологічних ознак радіоелектронного засобу;
9) радіопошук;
10) оперативне опитування осіб за їх згодою.

 

1. Манипуляция - довести до противоборствующей стороны ложную информацию в целях ее дезориентации; - цель достигается либо через посредников (негласные агенты, соседи, знакомые, родственники и т. п.), либо через электронные средства связи «Спровоцировать» лицо, заподозренное в убийстве, на необдуманные либо обдуманные, но выгодные для оперативников шаги, например, перепрятывание орудий убийства, похищенного.
2. Создание благоприятной оперативной обстановки - довести до противоборствующей стороны информацию, стимулирующую разрабатываемое лицо к положительным для оперативников действиям (явка с повинной, переговоры с подельниками, назначение им встречи и т. п.); - в отличие от манипуляции данный прием: а) более длителен во времени; б) достигается через несколько ходов; в) посредника, как правило, осведомляют о намерениях оперативных служб «Спровоцировать» лицо, заподозренное в убийстве, на: 1) встречу с агентами, знакомыми, родственниками; 2) телефонные переговоры в ситуациях с преступной группой; 3) явку с повинной, заключения досудебного соглашения и т. п.
3. Дезинформация - это правдивые сведения, предназначенные для противоборствующей стороны с тем, чтобы последняя предприняла действия, необходимые для оперативников; - важно помнить, что дезинформация -это всегда правдивые, но неактуальные на настоящий момент времени сведения с целью предотвращения расконспира-ции Применяется при проведении опроса, наведения справок, обследовании помещений, оперативного внедрения и др. видов оперативной работы. Оперативникам важно помнить: внедряемая информация должна соответствовать действительности и не содержать ложных сведений. Противоборствующая сторона имеет возможность ее проверить, и тогда проведенная оперативная работа может быть под угрозой срыва.
4. Комбинация и легенда - многоходовая операция, предпринимаемая оперативными службами для удачного оперативного внедрения в преступную среду при естественных условиях; - удачному внедрению во многом способствует легенда внедряемого агента -правдоподобно объясняющая его поведение - так в уголовном деле № 902725 [1] долго не могли выйти на организованную группу, грабившие фуры, а водителей как свидетелей не оставляли в живых, трупы сжигали. Обезвредить группу удалось после внедрения агента, сообщившего оперативникам о времени и месте следующего преступления.
5. Зашифрованный опрос - проводят оперативники, выдающие себя за других лиц и не имеющие заинтересованности в чьей-либо преступной деятельности Применяется при опросе лиц, так или иначе обладающих значимой для оперативников информацией.
6. Работа с негласными помощниками (агентами).

Вербовка - как правило, это лица, пользующиеся доверием в криминальной среде; - необходима для своевременного поступления информации, дающей возможность предупредить или раскрыть готовящееся убийство; - важно, чтобы оперативник стремился к установлению дружеских отношений, не теряя при этом доминирования; - также важно заранее договориться о способе передачи сведений Важно при работе осведомителей, которые:

1) могут сообщить о скандалах мужа и жены (сожителя и сожительницы), попадающих в группу риска;

2) о местах, где торгуют наркотиками лиц, которые, как показало наше исследование, также относятся к группе риска;

3) могут сообщить о продаже горючих веществ, сильных лекарственных препаратов и т. п.

 

Вербовка агентовв деле убийств изучаемой категории, осуществляется на:

1) основе совпадения интересов; 2) возмездной основе; 3) зависимой основе.

7. Документы прикрытия.

 

Установка - необходимы для создания оперативнику легенды в качестве гражданского служащего; - важно, чтобы документы прикрытия были легальными; - оперативная установка подразумевает легендированный сбор оперативно значимой информации о лицах и объектах, представляющих оперативный интерес, проводимый штатными негласными сотрудниками По убийствам изучаемой категории наиболее оптимальны следующие документы прикрытия: риелторов, аптекарей, заправщиков, таксистов, сотрудников пенсионных фондов. Установка проводится в отношении служащих, приведенных выше.
8. Маркировка - пометка специальными красителями, невидимыми для глаз веществами предполагаемых (вероятных) оперативными работниками средств и орудий убийства Может применяться, например, при продаже горючих веществ лицам оперативной заинтересованности. Возможно в комбинации с ОРМ обследованием помещения, когда в доме лица оперативной заинтересованности помечаются предметы, которые могут быть применены как средство убийства: канистра с бензином, материал для удавки и т. п. Внесение невидимых красителей в сильнодействующие препараты в целях выявления и пресече.ния деятельности «черных риелторов»
9. Перлюстрация - просмотр личной пересылаемой корреспонденции, совершаемый втайне от отправителя и получателя; - как разновидность перлюстрации - перехват писем/записок у лиц, содержащихся в СИЗО - в записках содержится информация о ходе следствия, к примеру, чтобы один из обвиняемых взял вину на себя, либо угрозы со стороны других членов преступной группы; - оперативникам надо иметь в виду, что в записках может содержаться и дезинформация.
10. Разработка - проводится в отношении заподозренных лиц либо лиц, попадающих в так называемую группу риска; - цель: отслеживание (вскрытие) преступных замыслов и своевременная подготовка мер по выявлению и пресечению преступной деятельности Ведется за лицами, отбывающими наказание за аналогичные преступления, а также за риелторами, лицами, содержащими наркопритон, за лицами с психическими отклонениями. Разработка эффективна по убийствам прошлых лет. 
11. Подворный (по-квартирный) обход - сбор и анализ обрывков информации, кто, что знает, видел, слышал, подозревает и т. п. Лучше применять в отношении тех убийств изучаемой категории, которые совершаются в квартире, подъезде, подвале, возле теплотрасс.
12. Засада - ее организуют либо на месте предполагаемого совершения убийства либо на месте предполагаемого появления преступника - по убийствам изучаемой категории в основном применяется как мера пресечения преступления, например, когда точно известно место и время совершения убийства; - также может применяться в ситуациях, когда лицу, заподозренному в убийстве, назначается залегендированная встреча (как правило, через посредников)

ИСТОЧНИК: https://blogdocentyarynatara.io.ua/s2435609/ob_aktualnosti_ord